rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Egység rózsafüzére
(öttizedes)


FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
5 tized (5-ször 1+10 szem)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
Kis szemekre (3):
1 Üdvözlégy
Zárásra:
1 Dicsőség

Tizedekre (5):
Nagy (önálló) szemre:
Istenünk, égi Atyánk, kérünk, hogy Fiadon, Jézuson, a mi Főpapunkon keresztül,
aki önmagát áldozta fel értünk, rajta, az Igaz Prófétán, és a Királyok Királyán keresztül
áraszd ránk Szentlelked erejét, és nyisd meg a mi szívünket.
Nagy kegyelmed révén,
és anyai közbenjárónk, az áldott Szűzanya, a mi Királynőnk által
bocsásd meg bűneinket,
gyógyítsd gyarlóságunkat,
újítsd meg szívünket a hitben, a békében, a szeretetben, és a Te Királyságod örömében,
hogy egységben lehessünk Veled!
Kis szemekre (10):
Nagy irgalmasságodban
bocsásd meg gyarlóságunkat,
gyógyítsd meg törékenységünket,
újítsd meg szívünket,
hogy egységben lehessünk Veled!

Záró ima:
Halld, ó, Izrael!
Az Úr, a mi Istenünk, az egy Isten!
Könyörögjünk.
Ó, Jézus, Minden Népek Királya, tedd királyságodat megismerhetővé a Földön!
Szűz Mária, Édesanyánk, minden kegyelem Közvetítője,
imádkozz értünk és járj közben értünk, gyermekeidért!
Szent Mihály főangyal, népünk vezetője, jöjj el szent angyalaiddal,
valamint a szentekkel együtt, és védelmezz meg minket!
Ámen.

Keresztvetés


TÖRTÉNETE:
1988. és 1992. között Jézus szolgálójának,
egy amerikai misztikusnak nyilatkoztatta ki a "Minden Népek Királya" megszólítást.
Az Egyház képviselői tanúsítványa szerint ez az áhítat mentes minden hit- és erkölcsi tévedéstől.

A kinyilatkoztatásban Jézus imákat és ígéreteket adott
megtérésre, gyógyításra, az egység megvalósítására,
a békére, a védelemre, és a kitartáshoz szükséges megerősítésre.
Jézus különleges kegyelmeket ígért azoknak, akik Őt ezen ájtatosságon keresztül tisztelik.
Jézus kéri, hogy akik végzik e tiszteletet,
ajánlják fel magukat az Édesanyjának, Máriának, mint Minden Kegyelem Közvetítőjének.
A Minden Népek Királya ájtatosság része az "Egység rózsafüzére".

A rózsafüzérhez adott ígéretek:
Jézus mondta: "Sok szellemi, fizikai, érzelmi és lelki gyógyulást adok azoknak, akik mondják ezt az imát,
ami előnyös üdvösségükhöz, és szent akaratom szerint való...
Én, Jézus, a Mindenható Isten Fia, megígérem a kitartás kegyelmét azoknak, akik imádkozzák ezt a rózsafüzért,
valamint számtalan egyéb kegyelmet, bocsánatot, és védelmet adok nekik
a különféle időjárási viszontagságok és járványok idején.
Ezt az ígéretet mindazokra a személyekre is kiterjesztem, akikért imádkoznak.
Mindennemű sérülés és veszedelem ellen, legyen az fizikai, szellemi, vagy lelki természetű,
saját királyi irgalmam palástjával takarom be és védelmezem meg őket."
"Megígérem, hogy megsebzett Szent Szívem által nagy hatalmat adok az egység Rózsafüzérnek,
ha azt igaz hittel és bizalommal imádkozzák, hogy begyógyítsa a töréseket népem életében..."

Az Egység rózsafüzérét kilencedként is lehet imádkozni,
ha azt kilencszer egymás után elmondjuk.
Megtehető ez bármely időközben, naponta, óránként,
de akár egyszerre is!
"Kezdjetek kilencedet Hozzám az Egység Rózsafüzérével,
és Én megfelelő választ fogok adni imáitokra hatalmammal, Isteni Akaratom szerint."

(Nihil obstat: Enrique Hernandez, Caguas püspöke, Puerto Rico, 1993. 08. 15.)

FORRÁS: Jánossy Gábor [szerk.]: Rózsafüzér-imakönyv. Budapest, Stella Maris Alapítvány, 2006.
Máthé Mária [szerk.]: Misztikusok imagyűjteményeAz ájtatossághoz tartoznak:

"Litánia Jézus, Minden Népek Királya tiszteletére"
"Szentáldozás kilenced"
"Kilenced Jézus, az Igaz Király tiszteletére"

Ezek végzéséhez további ígéretek kapcsolódnak.
 
 
 
  info