rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia Jézus, Minden Népek Királya tiszteletére
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Isten, Mennyei Atyánk, Aki Fiad trónját örök időkre elkészítettedIrgalmazz nekünk!
Fiú Isten, Jézus, mi Áldozati főpapunk, igaz Próféta és Uralkodó KirályIrgalmazz nekünk!
Szentlélek Isten, Aki elárasztottál minket ajándékaiddalIrgalmazz nekünk!
Szentháromság, Három személy, Egy Isten, az Örök Egység SzépségébenIrgalmazz nekünk!
 
Ó, Jézus, Örök KirályunkUralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Legirgalmasabb Király, Aki kiterjeszted ránk kegyelmeidetUralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Akinek nagy kegyelmét kaptuk a gyónás szentségébenUralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Szerető Király, Aki felajánlja nekünk a gyógyulás kegyelmétUralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, a mi Eucharisztikus KirályunkUralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, a prófétánk által megjövendölt királyUralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Ég és Föld Királya és Irányítója minden népnekUralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, a Mennyei Udvar GyönyörűségeUralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, alattvalóinak legkönyörületesebb KirályaUralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Király, Akitől minden tekintély származikUralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel együtt mi is Egységben vagyunkUralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Király, Akinek királysága nem e világból valóUralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Akinek szíve szeretettel lángol az emberiségértUralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Aki a kezdet és a vég, az Alfa és az OmegaUralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Aki Máriát, a Királynőt adta nekünk,
hogy a mi drága Anyánk legyen
Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Aki majd az ég felhőiből jön el hatalommal, és nagy dicsőségbenUralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Akinek trónját bizalommal elérhetjükUralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Aki igazán jelen van a legszentebb OltáriszentségbenUralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Aki Máriát minden kegyelem közvetítőjévé tetteUralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Aki Máriát Társmegváltóvá tette, társul az Üdvösség tervébenUralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, aki kigyógyít minket minden viszályból és egyenetlenségbőlUralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Király, akit megsebez az emberiség közönyösségeUralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Király, aki szeretete balzsamát adja nekünk,
hogy vigasztaljuk megsebzett szívét
Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Király, Aki KÖZTÜNK van, és tiszta gyönyörűségünk kútforrásaUralkodj szívünkben!
 
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
igaz uralkodó minden földi hatalom felett
Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
Aki a pokol erőinek örökre való leigázója
Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
Akinek nagy irgalma mérsékli bűneink megérdemelt büntetését
Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
igaz Király, Egyetlen Menedéke az oly nagyon beteg világnak
Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
Aki Békével áldja meg a hívek lelkét, akik Őt Igaz Királyuknak ismerik
Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
Aki kegyesen elküldöd szent angyalaidat, hogy védelmezzenek minket
Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
Akinek Fő Hercege Szent Mihály arkangyal
Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
Aki megtanít minket arra, hogy az uralkodás szolgálat
Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
Igazságos Bíró, Aki elkülöníti a gonoszt és a jót
Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
Aki előtt minden térd meghajlik
Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
Bárány, Aki a mi Jó Pásztorunk
Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
Aki miután lerombol minden más uralmat,
átadja a királyságot az Atyaistennek
Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
Aki vég nélküli uralkodó, s Akinek országa örökkévaló
Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
Akinek irántunk való szeretete állhatatos, és hűsége örökké tart
Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
 
Örök Atya, Aki egyetlen szeretett Fiadat adtad nekünk,
hogy Megváltónk, Egy Igaz Közbenjárónk, és Uralkodó Királyunk legyen
Dicsőítünk Téged és hálát adunk Neked!
Szentlélek Úristen, a Háromság Harmadik Személye,
az Atya és a Fiú Szeretete, Aki megszentelsz minket és életet adsz nekünk
Dicsőítünk Téged és hálát adunk Neked!
 
Mária, Királynőnk, és Anyánk, Aki közbenjársz Jézusnál a mi érdekünkbenImádkozz érettünk!
Mária, Királynőnk és Anyánk, Akin keresztül kapunk minden kegyelmetImádkozz érettünk!
Mária, Királynőnk és Anyánk, a Szentháromság Egyetlen DrágaköveImádkozz érettünk!
 
 
TÖRTÉNETE:
A "Jézus, Minden Népek Királya" tiszteletet két amerikai asszony előtt nyilvánította ki Jézus.
Az Egyház képviselői tanúsítványa szerint ez az áhítat mentes minden hit- és erkölcsi tévedéstől.
(Puerto Rico, 1993.08.15.)

A kinyilatkoztatásban Jézus imákat és ígéreteket adott
megtérésre, gyógyításra, az egység megvalósítására,
a békére, a védelemre, és a kitartáshoz szükséges megerősítésre.
Jézus különleges kegyelmeket ígért azoknak, akik Őt ezen ájtatosságon keresztül tisztelik.
Jézus kéri, hogy akik végzik e tiszteletet,
ajánlják fel magukat az Édesanyjának, Máriának, mint Minden Kegyelem Közvetítőjének.
A Minden Népek Királya ájtatosság része a "Litánia Jézus, Minden Népek Királya tiszteletére".

A litániához adott ígéretek:
"Megígérem, hogy mindazok, akik ezt a litániát imádkozzák,
azokat a halál majd karjaimban fogja találni, és mosolyomat látják majd.
Én Magam, mint Minden Népek Királya jelenek meg nekik haláluk előtt.

FORRÁS: Máthé Mária [szerk.]: Misztikusok imagyűjteményeAz ájtatossághoz tartoznak:

"Egység rózsafüzére"
"Szentáldozás kilenced"
"Kilenced Jézus, az Igaz Király tiszteletére"

Ezek végzéséhez további ígéretek kapcsolódnak.
 
 
 
  info