A keresztvetés
+ Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ámen.


Az Apostoli Hitvallás (Hiszekegy)
Hiszek Egy Istenben,
mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet.
Ámen.


Az Úr imádsága (Miatyánk)
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
(Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.)
Ámen.


Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy)
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled,
áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. (+titok)
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért,
most és halálunk óráján.
Ámen.
(Az első mondat az angyaltól tanult üdvözlés,
és Erzsébet köszöntése (Lk 1, 28. 42).
Az imádság második fele az Egyház által hozzáfűzött esedezés.)


A Szűzanya kérése az Üdvözlégy imádkozásáról:
(Szeretetláng)
"Az Engem tisztelő imába foglaljátok bele ezt a kérést a következő módon:
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,
áldott vagy te az asszonyok között
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért,
és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre
most és halálunk óráján.
Ámen."
(1962. okt. Szeretetláng Lelki napló)


A Szentháromság dicsőítése (Dicsőség - Kis doxológia)
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké.
Ámen.


A fatimai fohász
Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket,
ments meg minket a pokol tüzétől és vidd a mennybe a lelkeket,
különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra!

története:
A fatimai fohász a portugáliai, fatimai Szűz Mária-jelenésekhez kapcsolódik,
ami a 20.század egyik legjelentősebb,
az Egyház által igazoltnak tekintett Szűz Mária-jelenés volt.
A Szűzanya kérte a gyermek látnokokat,
hogy imádkozzák minden tized végén ezt az imát,
az emberiségért és a tisztítótűzben szenvedő lelkekért.