rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Kilenced Jézus, az Igaz Király tiszteletére

Imádkozásának módja:
A kilenced, napi egyszeri imádságot jelent 9 napon át, a következő imákkal:

1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy
+ 1 Dicsőség

+ ima:
Ó, Uram, Jézus, mi Istenünk, te Egyetlen, Legszentebb Királya és Uralkodója az összes népnek!
Hozzád imádkozunk nagy reménységben, ó, Isteni Király,
irgalmadért, békéért, igazságért, és minden jóért.
Védelmezd meg, Urunk, Királyunk családunkat és szülőföldünket!
Őrizz meg minket, Legszentebb Urunk!
Védj meg minket az ellenségtől, és a Te igazságos Ítéletedtől!
Bocsásd meg ellened elkövetett bűneinket, ó, Hatalmas Király!
Megérdemeljük igazságos ítéletedet, mégis irgalmazz nekünk, és bocsásd meg vétkeinket!
Bízunk nagy irgalmasságodban, ó, Félelmetes Király, meghajlunk Előtted, és imádkozunk Hozzád:
tedd Királyságodat megismerhetővé a földön! Ámen.


TÖRTÉNETE:
A "Jézus, Minden Népek Királya" tiszteletet két amerikai asszony előtt nyilvánította ki Jézus.
Az Egyház képviselői tanúsítványa szerint ez az áhítat mentes minden hit- és erkölcsi tévedéstől.
(Puerto Rico, 1993.08.15.)

A kinyilatkoztatásban Jézus imákat és ígéreteket adott
megtérésre, gyógyításra, az egység megvalósítására,
a békére, a védelemre, és a kitartáshoz szükséges megerősítésre.
Jézus különleges kegyelmeket ígért azoknak, akik Őt ezen ájtatosságon keresztül tisztelik.
Jézus kéri, hogy akik végzik e tiszteletet,
ajánlják fel magukat az Édesanyjának, Máriának, mint Minden Kegyelem Közvetítőjének.
A Minden Népek Királya ájtatosság része a "Kilenced Jézus, az Igaz Király tiszteletére".

A kilencedhez adott ígéretek:
Ez az egyszerű kilenced a legnagyobb ajándék Urunktól, Jézustól, melyhez ezeket a rendkívüli ígéreteket tette:
"Megígérem, hogy minden alkalommal, mikor ezt a kilencedet imádkozzátok,
megtérítek tíz bűnöst,
és tíz lelket az egyetlen hitre vezetek,
tíz lelket szabadon bocsátok a tisztítótűzből, s köztük sok papi lelket,
és ítéletem kevésbé lesz szigorú."

FORRÁS: Máthé Mária [szerk.]: Misztikusok imagyűjteményeAz ájtatossághoz tartoznak:

"Egység rózsafüzére"
"Litánia Jézus, Minden Népek Királya tiszteletére"
"Szentáldozás kilenced"

Ezek végzéséhez további ígéretek kapcsolódnak.
 
 
 
  info