rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Szentáldozás kilenced

Imádkozásának módja:
Jézus kérése:
"Azt kívánom, hogy a hűséges lelkek, akik elvégzik ezt az ájtatosságot Nekem, végezzenek szentáldozás kilencedet.
Ajánlják fel kilenc egymást követő szentáldozásukat Nekem, mint Minden Népek Királyának,
és lehetőleg járuljanak szentgyónáshoz a kilenced ideje alatt."


TÖRTÉNETE:
A "Jézus, Minden Népek Királya" tiszteletet két amerikai asszony előtt nyilvánította ki Jézus.
Az Egyház képviselői tanúsítványa szerint ez az áhítat mentes minden hit- és erkölcsi tévedéstől.
(Puerto Rico, 1993.08.15.)

A kinyilatkoztatásban Jézus imákat és ígéreteket adott
megtérésre, gyógyításra, az egység megvalósítására,
a békére, a védelemre, és a kitartáshoz szükséges megerősítésre.
Jézus különleges kegyelmeket ígért azoknak, akik Őt ezen ájtatosságon keresztül tisztelik.
Jézus kéri, hogy akik végzik e tiszteletet,
ajánlják fel magukat az Édesanyjának, Máriának, mint Minden Kegyelem Közvetítőjének.
A Minden Népek Királya ájtatosság része a "Szentáldozás kilenced".

A kilencedhez adott ígéretek:
E kilenced hatalmas erejét Jézus megmutatta a látnoknak:
Jézus az égre tekintett és kilencszer adott parancsot angyalok földre szállására. Majd elmagyarázta:
"Leányom, azon lelkek számára, akik ezt az áhítatot elvégzik, egy-egy angyalt küldök mind a kilenc karból,
hogy földi életükben vezessék, és őrizzék őket."
"Bármit kértek is e kilenced alatt, ha az egyezik Akaratommal, biztosan teljesülni fog.
Kérjetek tehát bátran, bármit."

Jézus azt kívánja, hogy ezt a kilencedet másokért is ajánljuk fel.
"Ez a kilenced elvégezhető más lelkekért is,
akik ugyanabban az angyali védelemben részesülnek ígéretek szerint.
Mintha maguk végezték volna el. Arra buzdítom a hűséges lelkeket,
hozzák meg ezt az áldozatot másokért is, akik önmagukért nem teszik meg.
Ezekben az utolsó időkben az ellenség hatalma nagymértékben megnőtt.
Nagy szüksége van gyermekeimnek erre a védelemre."

FORRÁS: Máthé Mária [szerk.]: Misztikusok imagyűjteményeAz ájtatossághoz tartoznak:

"Egység rózsafüzére"
"Litánia Jézus, Minden Népek Királya tiszteletére"
"Kilenced Jézus, az Igaz Király tiszteletére"

Ezek végzéséhez további ígéretek kapcsolódnak.
 
 
 
  info