rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Engesztelő rózsafüzér
(héttizedes)


FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
7 tized (7-szer 1+10 szem)A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki hitünket növelje
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki reményünket erősítse
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki szeretetünket tökéletesítse
Zárásra:
1 Dicsőség

1. tizedre (Fájdalmas rózsafüzér):
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
Kis szemekre (10):
1 Üdvözlégy
+ titok: aki érettünk vérrel verejtékezett
Zárásra:
1 Dicsőség

2. tizedre (Isteni Irgalmasság rózsafüzére):
Nagy (önálló) szemre:
Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak
Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, - engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Kis szemekre (10):
Jézus fájdalmas szenvedéséért - irgalmazz nekünk és az egész világnak!
Zárásra:
1 Dicsőség

3. tizedre (Szent Sebek rózsafüzére):
Nagy (önálló) szemre:
Örök Atya! Felajánlom Neked a mi Urunk, Jézus Krisztus szent Sebeit,
- hogy lelkünk sebei begyógyuljanak.
Kis szemekre (10):
Jézusom, Szent Sebeid érdemei által
- bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
Zárásra:
1 Dicsőség

4. tizedre (Megszabadítás rózsafüzér):
Nagy (önálló) szemre:
Jézus, akit Te megszabadítasz, az valóban szabad lesz!
Kis szemekre (10):
Jézus, könyörülj rajtunk!
Jézus, gyógyíts meg minket!
Jézus, ments meg minket!
Jézus, szabadíts meg minket!
Zárásra:
1 Dicsőség

5. tizedre (Egység rózsafüzére):
Nagy (önálló) szemre:
Mennyei Atyám a Te Fiad Jézus Krisztus föláldozott főpapunk,
igaz prófétánk és Királyunk által áraszd ránk szentlelked erejét
és nyisd meg a szívünk nagy irgalmasságodban,
bocsásd meg bűneinket, gyógyítsd meg gyengeségünket,
újítsd meg szívünket, hitben, békében, szeretetben és országod örömében
a Boldogságos Szűz Mária a mi Királynőnk anyai közbenjárására,
hogy egyek legyünk Benned.
Kis szemekre (10):
Nagy irgalmasságodban, bocsásd meg bűneinket,
gyógyítsd meg gyengeségünket, újítsd meg szívünket, hogy egyek legyünk Benned.
Zárásra:
1 Dicsőség

6. tizedre (Szeretetláng rózsafüzér):
Nagy (önálló) szemre:
Szűz Mária Fájdalmas és Szeplőtelen szent Szíve, -könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk!
Kis szemekre (10):
Szűzanyánk, ments meg minket Szeplőtelen Szíved Szeretetlángja által!
Zárásra:
1 Dicsőség

7. tizedre (Könnyek Anyja rózsafüzér):
Nagy (önálló) szemre:
Megkötözött kezű Jézus
tekints annak vérző szent könnyeire,
aki Téged itt a földön a legjobban szeretett
és a legbensőségesebben szeret a mennyben.
Kis szemekre (10):
Megkötözött kezű Jézus, Édesanyád vérző szent könnyeire kérünk, hallgasd meg könyörgéseinket.
Zárásra:
1 Dicsőség

Záró ima:
Halld Izrael az Úr a mi Istenünk az egyetlen Isten.
Add Urunk, hogy az egész világ megismerjen, tiszteljen és szeressen Téged.
Szentséges Szűzanyánk állj mellettünk, könyörögj érettünk.
Szentek, angyalok álljatok mellettünk, könyörögjetek érettünk.
Szent Mihály főangyal harcolj érettünk.
Szent szeretet Kis Királya irgalmazz minekünk.
Ámen.

Keresztvetés


TÖRTÉNETE:
2009. április 1-én Sopronban egy imaórán a következő üzenet érkezett az Úr Jézustól:
"Drága Kicsiny Engesztelő Kincseim!
Oly nagyon kedves nekem ez a rózsafüzér és oly sok kegyelmet adok általa az engesztelőknek.
Ajánljátok a haldoklók tizedét külön mindig fel és sok lélek menekül meg a kárhozattól.
Isteni szívem irgalma kiárad azokra, akik ezen rózsafüzért és minden tizedét
az engesztelés szellemében ajánlják fel Szívemnek engesztelésül.
Megígérem azoknak, akik ezt a rózsafüzért terjesztik, megadom kéréseiknek meghallgatását minden ügyükben.
Igen fontos most, amikor a bűn hatalmas és kevesen imádkoznak és még kevesebben engesztelnek,
hogy mindenki megismerje a lélekmentő rózsafüzérnek ezt a különleges nagy kegyelmű ajándékát.
Isteni szívem kiárasztja rátok minden kincseit, kegyelmeit, ajándékait.
Igen kérem az engesztelőket, fogadják ezt a rózsafüzért a kegyelem eszközéül,
a lélekmentés, az engesztelés és a szeretet győzelméért.
Kérem minden magyar engesztelő fogadja ezt a rózsafüzért irgalmas szeretetem jeléül,
amelyet az engesztelőknek egy áldozatos, imádságos,
lélekmentő, prófétáló, engesztelő, lélekbelátó asszonyon keresztül küldök a világnak.
Igen fontos eszköze ez a megmeneküléseteknek, a védelmeteknek, a szeretetben megmaradásotoknak.
Isteni szívem akarata, hogy fogadjátok el, hogy imádkozzátok, hogy terjesszétek, hogy szeressétek
és Én általa nagy kegyelmeket árasztok az utolsó időkben az emberiségre.
Szeretett Gyermekeim, ez az imádság az utolsó idők rózsafüzére, az utolsó mentőöv, hogy a bűnösök megtérjenek.
Drága Gyermekeim, sok kegyelmet adok általa, sok lelket mentek általa, sok lelket szabadítok általa,
sok lélek szabadul ki a sötétségből általa és sokan fognak a tisztítótűzből kiszabadulni.
Irgalmas szívem szeret Benneteket, megsegít Benneteket,
Megerősít Benneteket, megvigasztal Benneteket és megáld Benneteket!
Ámen."

Szent Szeretet Kis Királya ajándékai az engesztelőknek és minden imádkozó testvérnek:

 "Gyermekeim, ezen rózsafüzér 7 tizedével:
 • tisztelitek a teremtés 7 napját,
 • tisztelitek a 7 szentséget,
 • tisztelitek Édesanyám 7 fájdalmát.
 Ezen rózsafüzérrel:
 • engesztelitek Szent Véremet,
 • engesztelitek Szent irgalmasságomat,
 • engesztelitek Szent Sebeimet,
 • engesztelitek Szent Szabadításomat,
 • engesztelitek Szent Atyám irgalmát,
 • engesztelitek Szent Anyám Szeretetlángját,
 • engesztelitek Szent Anyám szentséges szent könnyeit."
Az Úr Jézus ígéretei:
"Mindazok akik az engesztelés szellemében ezen 7 tizedes különlegesen nagykegyelmű rózsafüzért
ezekben az utolsó időkben rendszeresen imádkozzák,
lehetőség szerint naponta részesítem a 7 teljes rózsafüzérnek kijáró kegyelmeimben.
Minden egyes tizedet elfogadok teljes egésznek, ha így imádkozzák.
Irgalmas szívem szeretetéből teljes búcsút adok az engesztelőknek, akik ezt imádkozzák haláluk óráján.
Fogadjátok szeretetem e jelét szívetekbe,
mert így kiáraszthatom reátok kegyelmeim minden edényét a Ti életetek felé.

 Mindazok, akik e rózsafüzér második tizedét lehetőség szerint naponta felajánlják a haldoklókért, megígérem:
 • családjuk és közeli szeretteik üdvösségét,
 • oltalmat, védelmet adok a gonosz tervei, csapdái és támadásai ellen,
 • a tisztítótüzet kikerülik mindezen gyermekeim."
 
 
 
  info