rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Könnyek Anyja rózsafüzér
(héthetedes)


FELÉPÍTÉSE:
(A kereszt helyén érem található, megkötözött kezű Jézussal)
7 heted (7-szer 1+7 szem)

Befejezés (1 szem)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés

Kezdésre:
Könyörögjünk.
Ó, megfeszített Jézus!
Lábaid elé borulva felajánljuk Neked annak könnyeit,
aki Téged bensőséges, részvétteljes szeretettel kísért szenvedésteli keresztutadon.
Add meg, ó, Jézusunk, hogy megszívleljük mindama tanításokat,
melyeket legszentebb Anyád könnyei adnak nekünk,
hogy szent akaratodat úgy teljesítsük e földön,
hogy méltók lehessünk Téged a mennyben dicsérni és magasztalni az egész örökkévalóságon át.
Ámen.

Hetedekre (7):
Nagy (önálló) szemre:
Urunk Jézus!
Tekints Édesanyád könnyeire, Ő szeretett Téged legjobban a földön,
és most bensőségesebben szeret a mennyben.
Kis szemekre (7):
Édesanyád könnyeire kérünk, megkötözött kezű Jézus, hallgasd meg kérésünket.

Befejezés:
Szemre:
Jézus, tekints Annak könnyeire, aki legjobban szeretett e földön,
és azóta még bensőségesebben szeret fenn a Mennyben!

Záró ima:
Könyörögjünk.
Ó, könnyező Szűzanya, a szeretetnek, a fájdalomnak és az irgalmasságnak Anyja.
Könyörögj érettünk, hogy Szent Fiad könnyeidre tekintve meghallgasson minket
és elnyerjük Tőle a kért kegyelmet és az örök élet koronáját.
Ámen.

Keresztvetés


TÖRTÉNETE:
A Könnyek Anyja rózsafüzért az Úr küldte, és a Szűzanya hozta le az Égből Brazíliában,
a keresztre feszített Jézusról nevezett missziós nővérek intézetébe.
A megostorozott Jézusról nevezett, stigmatizált Amália nővérnek,
aki életét ajánlotta fel egy nagyon beteg rokonáért,
mert kisgyermekei árván maradtak volna, 1929. november 8-án megjelent az Úr Jézus, és azt mondta:
"Ha el akarod nyerni ezt a kegyelmet, kérd Tőlem Anyám könnyei által."
Majd 1930. március 8-án megjelent neki a Szűzanya is, kezében rózsafüzérrel,
amelynek szemei ragyogtak, mint a Nap. Így szólt:
"Ez könnyeim olvasója. Fiam ennek fohászaival különösképpen akar engem tisztelni.
Ez az olvasó bűnösök, különösen az ördögtől megszállottak (megkötözöttek) megtérítésére szolgál.
Ezzel le lehet győzni a pokol uralmát a lelkekben."
A campinési püspök C. B. Ferenc atya, sok olyan megtérésről számol be,
akik legveszedelmesebb istentagadók voltak.

FORRÁS: Jánossy Gábor [szerk.]: Rózsafüzér-imakönyv. Budapest, Stella Maris Alapítvány, 2006.
 
 
 
  info