rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Világosság olvasó
(öttizedes)


FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
5 tized (5-ször 1+10 szem)A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
(csütörtökönként)
Keresztvetés

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki megtisztítson minket
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki lelkünk békéjét megőrizze
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki a Szentségekben megerősítsen
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Tizedekre (5):
(Minden tizednek egyetlen titka van)
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
Kis szemekre (10):
1 Üdvözlégy
+ titok
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Záró ima:
Imádkozzál értünk, Istennek Szent Anyja. - Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk.
Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát.
Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk,
kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
- Ámen.

Keresztvetés


TÖRTÉNETE:
II. János Pál pápa, 2002. okt. 16-án kelt apostoli levelében (Rosarium Virginis Mariae) azt kéri,
hogy a 2002 októberétől 2003 októberéig terjedő év legyen a Rózsafüzér éve,
amikor buzgóbban végezzük azt a máriás ájtatosságot, amelyet "rózsafüzér"-nek nevezünk,
és amely már századok óta a katolikusoknak egyik legkedvesebb és legelterjedtebb imádsága.
Imádkozzuk a rózsafüzért különösen a világ békéjéért és a családi élet szentségéért.
Ugyanakkor ajánlja, hogy az eddig ismert 15 "titokhoz" adjunk hozzá még ötöt, "a világosság titkait",
melyek figyelmünket ráirányítják az Úr Jézus tevékenységére, ahogyan kinyilatkoztatta az isteni világosság fényét.
E rózsafüzér előzményének tekinthető a Székely rózsafüzér.

FORRÁS: Jánossy Gábor [szerk.]: Rózsafüzér-imakönyv. Budapest, Stella Maris Alapítvány, 2006.
 
 
 
  info