Örvendetes olvasó titkok
 1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál
 2. akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál
 3. akit te, Szent Szűz a világra szültél
 4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál
 5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál
  Világosság olvasó titkok
 1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett
 2. aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét
 3. aki meghirdette Isten országát
 4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét
 5. aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát
  Fájdalmas olvasó titkok
 1. aki értünk vérrel verítékezett
 2. akit értünk megostoroztak
 3. akit értünk tövissel koronáztak
 4. aki értünk a keresztet hordozta
 5. akit értünk keresztre feszítettek
  Dicsőséges olvasó titkok
 1. aki a halálból feltámadt
 2. aki a mennybe felment
 3. aki nekünk a Szentlelket elküldte
 4. aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett
 5. aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott