rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Székely rózsafüzér
(öttizedes)


FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
5 tized (5-ször 1+10 szem)A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés

Kettős keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki hitünket növelje
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki reményünket erősítse
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki szeretetünket tökéletesítse
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Tizedekre (10):
(Minden tizednek egyetlen titka van)
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
Kis szemekre (10):
1 Üdvözlégy
+ titok
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Záró ima:
Imádkozzál értünk, Istennek Szent Anyja. - Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk.
Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát.
Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk,
kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
- Ámen.

Keresztvetés


TÖRTÉNETE:
Részletek Erdő Péter Csíksomlyón mondott szentbeszédéből (2004.05.29.):
A II. világháború után egy amerikai magyar újságban megjelent egy rövid közlemény.
A címe ez volt: "A székely rózsafüzér". A cikk így beszélt erről az imádságról:
"Erdélyben még nem felejtették el a rózsafüzért imádkozni. Sőt újabban arról érkezik hír,
hogy a Csíksomlyói Szent Szűz Népe az erdélyi havasok vidékén nem 15,
hanem 20 titokban imádkozza a szentolvasót.
Az öt új titok, amelyet az örvendetes rózsafüzér után szoktak imádkozni,
Jézus munkás életének titka...
Ha sokan fogjuk imádkozni, még a hivatalos egyház is átveheti ezt a szép székely rózsafüzért."
- Így szólt a majd fél évszázados újsághír. Lehet, hogy ezt a rózsafüzért más nyelveken is imádkozták,
talán a Kárpátok és a Tátra hegyein túl is. De a "székely rózsafüzért" imádkozók könyörgése
meghallgatásra talált. II. János Pál pápa Rosarium Virginis Mariae kezdetű apostoli levelében,
2002-ben valóban bevezette az egész világegyház számára ezt az imát a Világosság Rózsafüzére néven.
Ennek jegyében nyilvánította pápaságának 25. esztendejét a Rózsafüzér évének.
A Rózsafüzér évének vége felé, 2003 októberében a Gondviselés kegyelméből
Fatimában ajánlhattam egyházmegyénket és egész nemzetünket a boldogságos Szent Szűz oltalmába.
Ilyen csodálatos az isteni Gondviselés: az imádkozó nép évszázados áhítata
az egyház hivatalos imájává válik.

FORRÁS: Magyar Kurír: Erdő Péter szentbeszéde Csíksomlyó, 2004. május 29.
 
 
 
  info