rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Szent Filoména rózsafüzér (második változat)
(egytizenharmados)


FELÉPÍTÉSE:
Bevezetés (3 fehér szem)
1 tizenharmad (1-szer 13 vörös szem)
Kereszt (esetleg egy, a szent képét ábrázoló medál)A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés

Kezdésre:
1 Hiszekegy

Bevezető fehér szemekre (3):
(a Szentháromság tiszteletére)
1 Miatyánk

Vörös szemekre (13):
1 Üdvözlégy
+ ima: Szent Filoména, könyörögj érettünk!

Keresztre (medálra):
Könyörögjünk.
Üdvözlégy, ó kegyes Filoména, aki oly bátran ontottad véredet Krisztusért.
Magasztaljuk az Urat minden kegyelemért,
melyben Téged életedben, de különösen halálodban részesített.
Dicsérem és magasztalom Őt a dicsőségért és hatalomért,
mellyel Téged felruházott, és esedezem Hozzád,
hogy kegyelmet nyerjek Istentől a Te közbenjárásod által.
Ámen.

Keresztvetés


FORRÁS: Jánossy Gábor [szerk.]: Rózsafüzér-imakönyv. Budapest, Stella Maris Alapítvány, 2006.
 
 
 
  info