rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Rózsafüzér a Boldogságos Szűz Mária Szent és Szeplőtlen Szíve tiszteletére
(háromtizedes)


FELÉPÍTÉSE:
Bevezetés
3 tized (3-szor 1+10 szem)A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés

Bevezetés:
Istent dicsérje és szeresse
- Szűz Máriának kegyelemmel teljes szíve.
Uram nyisd meg az én ajkaimat
- és az én szájam a te dicsőségedre hirdeti szűz Mária szívének dicséretét.
Legyen áldva vég nélkül és dicsőitve a legfölségesebb Oltáriszentség
- és áldjuk a Boldogságos Szűz Máriának szent és szeplőtlen fogantatását.

Tizedekre (3):
Nagy (önálló) szemre:
Jézusnak, Máriának szívei
- Tanítsatok meg, hogy tiszteljünk.
+ 1 Miatyánk
+ 1 Dicsőség
Bűn nélkül fogantatott Szűz Máriának Szeplőtelen Szent Szíve, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
Kis szemekre (10):
Üdvözlégy Máriának tiszteletre méltó szíve; te szívemnek teljes vigasztalása, áldott légy, üdvözlégy mindenkor.
- Alázatosan kérlek, legkegyesebb szív! Gyullasszad föl beteg szívemet
szent Fiadnak, Jézusnak szeretetére, hogy szerethessem őt mindörökké. Ámen.


Záró ima:
Legyen áldva vég nélkül és dicsőitve a legfölségesebb Oltáriszentség
- és áldjuk a Boldogságos Szűz Máriának szent és szeplőtlen fogantatását.
Könyörögjünk.
Örök mindenható Isten! Kérünk, engedd, hogy híveid,
kik a Boldogságos Szűz Mária szentséges nevének és oltalmának örvendünk,
az ő hathatós esedezése által minden gonosztól megszabaduljunk a földön,
és az örökké tartó örömök elnyerésére érdemessé váljunk a mennyekben.
A mi Urunk Jézus Krisztus által.
- Ámen.

Keresztvetés
 
 
 
  info