rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Szeráfi rózsafüzér Szűz Mária hét öröméről
(héttizedes)


FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
7 tized (7-szer 1+10 szem)A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés

Keresztre:
1 Hiszekegy
Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki hitünket növelje
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki reményünket erősítse
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki szeretetünket tökéletesítse
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Tizedekre (7):
(Minden tizednek egyetlen titka van)
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
Kis szemekre (10):
1 Üdvözlégy
+ titok
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Befejezés:
Imádkozzunk a Szentatya szándékára!
1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy
+ 1 Dicsőség

Keresztvetés


TÖRTÉNETE:
A ferencesek rendi hagyománya őrzi a következő kedves történetet.
Sziénai Szent Bernardin és Kapisztrán Szent János idejében élt egy Jakab nevű ifjú,
aki a mennyország Királynője iránt különös áhítattal viseltetett.
Ennek bizonyságául gyakran kötött virágkoszorút, és azzal ékesítette a boldogságos Szűzanya képét.
Az ifjú belépett Szent Ferenc atyánk rendjébe, ahol szerzetesi elfoglaltsága miatt
nem gyakorolhatta mindennap szép szokását.
Ez nagy fájdalmat okozott neki, ezért elhatározta, hogy kilép a rendből.
Bánatosan borult le a Szűzanya előtt, mielőtt tervét megvalósította volna.
A Szent Szűz megjelent az ifjúnak, és a fenti rózsafüzér imádkozására tanította, azzal a megjegyzéssel,
hogy ez a koszorú sokkal kedvesebb neki, mint a hervadó virágok füzére, amellyel eddig tisztelte.

FORRÁS: Jánossy Gábor [szerk.]: Rózsafüzér-imakönyv. Budapest, Stella Maris Alapítvány, 2006.
 
 
 
  info