rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Rózsafüzér a Boldogságos Szűz Mária tizenkét csillagáról
(háromnegyedes)


FELÉPÍTÉSE:
3 negyed (3-szor 1+4 szem)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés

Kezdésre:
Dicsérjük, magasztaljuk a teljes Szentháromságot és hálát mondjunk neki,
hogy a Boldogságos Szűz Máriát elénk állította, mint asszonyt,
kinek öltözete a nap, lába alatt a hold és fején tizenkét-csillagú korona.
- Mindörökké. Ámen.

Negyedekre (3):
(Minden negyednek négy imája van)
Nagy (önálló) szemre:
ima
+ 1 Miatyánk
Kis szemekre (4):
ima
+ 1 Üdvözlégy

Záró ima:
A keresztény katolikus anyaszentegyházért, a hitnek terjesztéséért,
a keresztény vezetők egységéért és a tévtanítások megszűnéséért imádkozzunk.

+ Salve Regina:
Üdvözlégy Királynő, Irgalmasság Anyja
Életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy!
Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai, hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből.
Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet,
és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét!
Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária. Ámen.

Keresztvetés


TÖRTÉNETE:
Szerzője Kalazanci Szent József, a kegyesrendiek (piaristák) alapítója,
aki ezt kis iskolásai által mindennap végeztette. Ő maga is nagy buzgalommal gyakorolta és nyíltan kijelentette,
hogy a boldogságos Istenanyát e kis rózsafüzérrel sohasem kérte anélkül,
hogy amiért könyörgött, meg ne nyerte volna.
1838.01.07-én kelt leiratában XVI. Gergely pápa azoknak a keresztény híveknek,
akik ezt a rózsafüzért ájtatosan elmondják, örök időkre 100 napi búcsút engedett.
(Lásd a kegyesrendiek levéltárát Rómában)
 
 
 
  info