rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Szentlélek hét ajándékának olvasója
(egyhetedes)


FELÉPÍTÉSE:
Bevezetés
1 heted (1-szer 7 szem)A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés

Bevezetés:
Jöjj el, Szentlélek, töltsd el híveid szívét, s gyullaszd föl bennünk isteni szereteted tüzét,
ki minden nyelvű népeket a hit egységében összegyűjtötted.
Isteni Lélek, én Uram és én Istenem, ki az áldott Szüzet megárnyékoztad,
s Megváltóm, Jézus Krisztus legszentebb emberségét alkottad,
öntsd hétszeres kegyelemforrásodat lelkembe, hogy méltó templomod legyen,
s te az Atyával s imádandó Üdvözítőmmel lakást vehess benne.

Hetedre:
1. szemre:
Jöjj el, bölcsesség Lelke s taníts meg engem, hogy a mennyei javakat úgy becsüljem és szeressem,
hogy minden földieknek eléje tegyem, s komolyan keresni soha meg ne szűnjem.
Ó, isteni Lélek, ki a hatalom és bölcsességtől származol, add meg nekünk a valódi bölcsességet.
Vetkőztess ki magunkból, és adj át bennünket annak, ki gyarló emberi természetünket magára vette.
Légy a kötelék, mely minket örökre Jézushoz kapcsoljon,
mellyel az Atya gyermekei, örökösei s Fiának örökös társai közé felvegyen. Ámen.
+ 1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy
+ 1 Dicsőség

2. szemre:
Jöjj el, értelem Lelke, s világosítsd föl lelkemet,
hogy a hit minden titkát helyesen értsem s hívőleg elfogadjam,
s végre a te és az Atya s Fiú teljes megismerésében örökké gyönyörködjem.
Ó, isteni Lélek, nyisd föl szememet, hogy láthassam törvényed csodáit;
adj nekem értelmet, s élni fogok! Ámen.
+ 1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy
+ 1 Dicsőség

3. szemre:
Jöjj el, tanács Lelke, s légy vezérünk az élet minden körülményei között.
Lemondunk előtted saját értelmünk belátásáról, mely már annyiszor megtévesztett bennünket!
Vezess bennünket parancsaid ösvényén az örök üdvösség óhajtott célja felé.
Ó, isteni Lélek, légy mindenkor az én tanácsadóm, s eszközöld ki,
hogy folyton szemem előtt lebegjen a szigorú számadás,
melyet egykor Isten ítélőszéke előtt ki kell állanom. Ámen.
+ 1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy
+ 1 Dicsőség

4. szemre:
Jöjj el, erősség Lelke, adj erőt s erősíts meg a jóban, erősíts meg a gonosz ellenség támadásai ellen,
hogy soha le ne győzhessen, s Istentől el ne választhasson.
Ó isteni Lélek, add nekünk a hit pajzsát, mellyel a sátán minden izzó nyilát elolthassuk. Ámen.
+ 1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy
+ 1 Dicsőség

5. szemre:
Jöjj, ó tudomány Lelke, és add, hogy mi a mulandó javakkal soha másképp,
mint egyedül a te dicsőségedre és a mi lelkünk üdvének előmozdítására éljünk,
hogy azáltal az örök élet örömeinek részesei legyünk.
Ó, isteni Lélek, add meg nekünk a valódi és szent tudományt,
hogy ez hassa át minden gondolatunkat, szavunkat és cselekedetünket.
És ments meg minket szemünk álnokságától, melyet Jézus gonosznak nevez. Ámen.
+ 1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy
+ 1 Dicsőség

6. szemre:
Jöjj el, jámborság Lelke, indítsd szívemet igaz istenességre s Isten szent szeretetére,
hogy ájtatosságomban mindig őt keressem,
s tökéletes önmegtagadásban megtaláljam s örökké birtokoljam.
Ó, isteni Lélek, add nekem az istenesség szellemét,
hogy ez életben és ez élet után az én Istenem s Üdvözítőmben örökké boldog legyek. Ámen.
+ 1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy
+ 1 Dicsőség

7. szemre:
Jöjj el, a keresztségben szívünkbe öntött isteni félelem Lelke.
Ez tesz bennünket állhatatossá jóban és legyőzi a kevélység szellemét.
Ez a szent félelem legyen a fuvalom, mely egész lelkünket áthatja;
ez maradjon mindig velünk, mint mentő horgonyunk.
Ó, isteni Lélek, áraszd fölénk s őrizd meg bennünk e becses ajándékokat,
melyeket nekünk ajándékozni méltóztattál;
taníts minket, hogy az Úr békéjét és örömét az Úrnak félelmével egyesítsük,
a királyi zsoltáros szerint: "Szóljatok az Úrnak félelemmel és örvendezzetek neki rettegéssel". Ámen.
+ 1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy
+ 1 Dicsőség

Záró ima:
Mennyei Király, Vigasztaló, Igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz,
minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk,
és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, jóságos, a mi lelkünket!
Ámen.

Keresztvetés
 
 
 
  info