rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Szentlélek rózsafüzér a Szentlélek ajándékainak elnyeréséért
(héthetedes)


FELÉPÍTÉSE:
Érem
Bevezetés (1+3 szem)
7 heted (7-szer 1+7 szem)

Befejezés


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés

Éremre:
Szentlélek Úristen, gyullaszd lángra az én hideg szívemet az isteni szeretet tüzével,
és add meg nekem a kegyelmet, hogy töredelmes, önmegtagadó és tiszta életemmel
a Te hét szent ajándékod elnyerésére magamat előkészítsem!

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Dicsőség
+ ima: Ó, Jézusom, Szűzanyáddal a Szentlélek Szeplőtelen Arájával egyetemben esedezve kérlek,
szabadíts meg a gonosz lélek incselkedéseitől, és küldd el nekem Atyádtól a Szentlelket!
1. kis szemre:
Szentlélek Úristen, tisztítsd meg emlékezőtehetségemet minden bűnre vezető képzelettől!
2. kis szemre:
Szentlélek Úristen, tisztítsd meg elmémet minden téves következtetéstől és hibás ítélettől!
3. kis szemre:
Szentlélek Úristen, tisztítsd meg akaratomat minden bűnbe való beleegyezéstől és gonosz hajlamtól!

1. hetedre:
Nagy (önálló) szemre:
1 Dicsőség
+ ima: Ó, Jézusom, Szűzanyáddal a Szentlélek Szeplőtelen Arájával egyetemben esedezve kérlek,
szabadíts meg a gonosz lélek incselkedéseitől, és küldd el nekem Atyádtól a Szentlelket!
Kis szemekre (7):
Szentlélek Úristen, add meg nekem az istenfélelem ajándékát.
Irts ki szívemből minden kevélységet, elbizakodottságot, és adj igaz alázatosságot!

2. hetedre:
Nagy (önálló) szemre:
1 Dicsőség
+ ima: Ó, Jézusom, Szűzanyáddal a Szentlélek Szeplőtelen Arájával egyetemben esedezve kérlek,
szabadíts meg a gonosz lélek incselkedéseitől, és küldd el nekem Atyádtól a Szentlelket!
Kis szemekre (7):
Szentlélek Úristen, add meg nekem a jámborság ajándékát!
Irts ki szívemből minden irigységet, féltékenységet,
a felebarát iránt való minden szeretetlenséget, és adj igaz szeretetet!

3. hetedre:
Nagy (önálló) szemre:
1 Dicsőség
+ ima: Ó, Jézusom, Szűzanyáddal a Szentlélek Szeplőtelen Arájával egyetemben esedezve kérlek,
szabadíts meg a gonosz lélek incselkedéseitől, és küldd el nekem Atyádtól a Szentlelket!
Kis szemekre (7):
Szentlélek Úristen, add meg nekem a tudomány ajándékát!
Irts ki szívemből minden haragot, türelmetlenséget és érzékenységet, és adj igaz szelídséget!

4. hetedre:
Nagy (önálló) szemre:
1 Dicsőség
+ ima: Ó, Jézusom, Szűzanyáddal a Szentlélek Szeplőtelen Arájával egyetemben esedezve kérlek,
szabadíts meg a gonosz lélek incselkedéseitől, és küldd el nekem Atyádtól a Szentlelket!
Kis szemekre (7):
Szentlélek Úristen, add meg nekem a lelki erősség ajándékát!
Irts ki szívemből minden restséget, kényelemszeretetet, és adj igaz, lankadatlan buzgalmat!

5. hetedre:
Nagy (önálló) szemre:
1 Dicsőség
+ ima: Ó, Jézusom, Szűzanyáddal a Szentlélek Szeplőtelen Arájával egyetemben esedezve kérlek,
szabadíts meg a gonosz lélek incselkedéseitől, és küldd el nekem Atyádtól a Szentlelket!
Kis szemekre (7):
Szentlélek Úristen, add meg nekem a jó tanács ajándékát!
Irtsd ki szívemből a fösvénység és zsugoriság gerjedelmét,
és add meg nekem a szegénység és nagylelkűség szeretetét!

6. hetedre:
Nagy (önálló) szemre:
1 Dicsőség
+ ima: Ó, Jézusom, Szűzanyáddal a Szentlélek Szeplőtelen Arájával egyetemben esedezve kérlek,
szabadíts meg a gonosz lélek incselkedéseitől, és küldd el nekem Atyádtól a Szentlelket!
Kis szemekre (7):
Szentlélek Úristen, add meg nekem az értelem ajándékát!
Irts ki szívemből minden mértéktelenséget evésben-ivásban, és minden hiú kívánságot!
Add meg nekem az önmegtagadás szeretetét!

7. hetedre:
Nagy (önálló) szemre:
1 Dicsőség
+ ima: Ó, Jézusom, Szűzanyáddal a Szentlélek Szeplőtelen Arájával egyetemben esedezve kérlek,
szabadíts meg a gonosz lélek incselkedéseitől, és küldd el nekem Atyádtól a Szentlelket!
Kis szemekre (7):
Szentlélek Úristen, add meg nekem a bölcsesség ajándékát!
Irts ki szívemből minden tisztátalanságot, őrizz meg minden bűnre vezető alkalomtól,
és add meg nekem a tisztaság erényének szeretetét!

Befejezés:
Szentlélek Úristen, gyullaszd lángra az én hideg szívemet az isteni szeretet tüzével,
és add meg nekem a kegyelmet, hogy töredelmes, önmegtagadó és tiszta életemmel
a Te hét szent ajándékod elnyerésére magamat előkészítsem!

Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária,
menedéke a papoknak és Istennek szentelt lelkeknek, könyörögj érettünk Jézusnál!
Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária,
könyörögj érettünk Jézusnál, és azokért is, akik nem kérik oltalmadat!
Ámen.

Keresztvetés


FORRÁS: Jánossy Gábor [szerk.]: Rózsafüzér-imakönyv. Budapest, Stella Maris Alapítvány, 2006.
 
 
 
  info