rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Szentlélek rózsafüzér: a Szentlélek az Egyház életében
(öttizedes)


FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
5 tized (5-ször 1+10 szem)A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki állhatatos imára tanítson
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki a Lélek szerinti életre neveljen
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki a Szentlélek tüzével töltsön el
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Tizedekre (5):
(Minden tizednek egyetlen titka van)
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
Kis szemekre (10):
1 Üdvözlégy
+ titok
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász
+ ima: Jézusom! Küldd el Lelkedet, hogy a Szentlélek erejével tudjuk megújítani hitünket nap mint nap.

Záró ima:
Könyörögjünk!
Mutasd meg hatalmadat, Szentlélek Isten s erősítsd meg, amit közöttünk cselekedtél:
erősítsd meg a papok apostoli lelkületében, a hívek alázatos szeretetének jelében,
abban a békében, amit Egyházadra árasztasz.
És most ünnepeljetek mindnyájan, föld országai, akiknek megosztottsága megszűnt Isten országában:
zengjetek az Istennek, Krisztusnak, ki fölment az egek ege fölé. Íme kibocsátja szavát, erejének hangját:
"menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet!"
Csodálatos vagy, Szentlélek a te szentélyedben:
földi szentélyedben is, az Egyházban, ahonnan hatalmat és erőt sugárzol a Te népednek.
És áldott vagy, Szentháromság egy Isten mennyei szentélyedben,
aki a Pünkösd misztériumával megerősítettél minket. Áldott legyen az Isten!
- Ámen.
(A 67. zsoltár nyomán)

Keresztvetés


TÖRTÉNETE:
Jézus ezt a rózsafüzért 1930-ban nyilatkoztatta ki Katherina Voglnak.
Ezeket a belső figyelmeztetéseket hallotta:
"Az emberek csaknem elvesztették a lélek legfőbb javát, a Szentlélek Úristent.
Nem ismerik, és ezért van a lelki sötétség és nyelvzavar a világban.
Elűzték a Szentlelket és nélküle senki sem tud helyesen cselekedni.
Általa és jegyese, Szűz Mária által a rózsafüzért imádkozva küzdhetünk a lelkekért.
Igen kevesen imádják a Szentlelket.
A Szűzanya ígérete szerint a Szentlélek rózsafüzér imádkozása által
olyan vezetőket kaphatunk (világiakat is), akiket betölt a Szentlélek."

A Szentlélek hét ajándéka:
bölcsesség,
értelem,
jó tanács,
erősség,
tudomány,
jámborság,
Istenfélelem.

A Szentlélek kegyelmének tizenkét gyümölcse:
szeretet,
öröm,
béketűrés,
türelem,
kedvesség,
szívesség,
békesség,
jóság,
hűség,
szelídség,
szerénység,
mértékletesség,
önmegtartóztatás,
önmegtagadás,
lelki tisztaság.

FORRÁS: Jánossy Gábor [szerk.]: Rózsafüzér-imakönyv. Budapest, Stella Maris Alapítvány, 2006.
 
 
 
  info