rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Szentlélek olvasója
(öttizedes)


FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
5 tized (5-ször 1+10 szem)A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki állhatatos imára tanítson
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki a Lélek szerinti életre neveljen
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki a Szentlélek tüzével töltsön el
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Tizedekre (5):
(Minden tizednek egyetlen titka van)
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
Kis szemekre (10):
1 Üdvözlégy
+ titok
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász
+ ima: Jézusom! Küldd el Lelkedet, hogy a Szentlélek erejével tudjuk megújítani hitünket nap mint nap.

Záró ima:
Könyörögjünk!
Te lélegezz bennem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt gondoljam.
Te parancsolj nekem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt tegyem.
Te hívogass engem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt szeressem.
Erősíts engem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt hűséggel megvédjem.
Te őrizz engem, Szentlélek Isten, hogy szent kegyelmedet el ne veszítsem.
- Ámen.
(Szent Ágoston nyomán)
FORRÁS: Népénektár Bizottság [szerk.]: Éneklő Egyház. Budapest, Szent István Társulat, 1999.

Keresztvetés


TÖRTÉNETE:
Jézus ezt a rózsafüzért 1930-ban nyilatkoztatta ki Katherina Voglnak.
Ezeket a belső figyelmeztetéseket hallotta:
"Az emberek csaknem elvesztették a lélek legfőbb javát, a Szentlélek Úristent.
Nem ismerik, és ezért van a lelki sötétség és nyelvzavar a világban.
Elűzték a Szentlelket és nélküle senki sem tud helyesen cselekedni.
Általa és jegyese, Szűz Mária által a rózsafüzért imádkozva küzdhetünk a lelkekért.
Igen kevesen imádják a Szentlelket.
A Szűzanya ígérete szerint a Szentlélek rózsafüzér imádkozása által
olyan vezetőket kaphatunk (világiakat is), akiket betölt a Szentlélek."

A Szentlélek hét ajándéka:
bölcsesség,
értelem,
jó tanács,
erősség,
tudomány,
jámborság,
Istenfélelem.

A Szentlélek kegyelmének tizenkét gyümölcse:
szeretet,
öröm,
béketűrés,
türelem,
kedvesség,
szívesség,
békesség,
jóság,
hűség,
szelídség,
szerénység,
mértékletesség,
önmegtartóztatás,
önmegtagadás,
lelki tisztaság.
 
 
 
  info