rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Jézus Drága Vérének rózsafüzére
(öttizenkettedes)


FELÉPÍTÉSE:
Bevezetés
5 tizenketted (5-ször 12 szem)A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés

Bevezetés:
Kezdésre:
Jöjj el, Szentlélek Isten, töltsd el híveid szívét,
- és szereteted tüzét gyullaszd fel bennünk!
Áraszd ki Lelkedet, és minden életre kél!
- És megújítod a föld színét!

Könyörögjünk!
Istenünk, Te híveid szívét a Szentlélek megvilágosításával tanítod.
Add, hogy ugyanazon Szentlélek segítségével megismerjük, ami helyes,
és az Ő vigasztalásának mindenkor örvendjünk, Krisztus, a mi Urunk által! Ámen.

+ 1 Hiszekegy

(Főhajtással) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből,
az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából,
Égnek és Földnek Napsugarából árad,
- födj be minket most és mindörökké. Ámen.
+ ima:
Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére,
- gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében.
+ 1 Miatyánk
+ 3 Üdvözlégy
+ 1 Dicsőség
Zárásra:
(Főhajtással) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből,
az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából,
Égnek és Földnek Napsugarából árad,
- födj be minket most és mindörökké. Ámen.

Tizenkettedekre (5):
Kezdésre:
Titok
+ Rövid csendes elmélkedés a titokról
+ Titokhoz tartozó fohász
+ ima:
Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére,
- gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében.
+ 1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy (titok nélkül)
Szemekre (12):
Jézus Krisztus drága Szent Vére,
- ments meg minket és az egész világot.
Zárásra:
(Főhajtással) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből,
az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából,
Égnek és Földnek Napsugarából árad,
- födj be minket most és mindörökké. Ámen.

Záró ima:
3x: Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére,
- gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében.

+ Salve Regina:
Üdvözlégy Királynő, Irgalmasság Anyja
Életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy!
Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai, hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből.
Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet,
és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét!
Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária. Ámen.

Könyörögjünk!
Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére,
tisztelünk és imádunk Téged örökké tartó szövetséged művéért, mely békét hoz az emberiségnek.
Gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében.
Vigasztald trónján a Mindenható Atyát, és mosd le az egész világ bűneit.
Mindenki tiszteljen Téged! Ó drága Vér, irgalmazz! Ámen.

Jézus Szentséges SzíveIrgalmazz nekünk!
Szűz Mária Szeplőtelen SzíveKönyörögj érettünk!
Szent József, Szűz Mária jegyeseKönyörögj érettünk!
Szent Péter és Szent PálKönyörögjetek érettünk!
Szent János a Kereszt lábánálKönyörögj érettünk!
Szent Mária MagdolnaKönyörögj érettünk!
Minden mennyei harcos és közbenjáróKönyörögjetek érettünk!
A mi Urunk minden szentjeiKönyörögjetek érettünk!
Minden mennyei seregekKönyörögjetek érettünk!
Mária LégiójaKönyörögj érettünk!

Keresztvetés


TÖRTÉNETE:
Az Úr Jézus nyilatkoztatta ki Nwoye Barnabásnak Nigériában, Afrikában 1996-97-ben e szavakkal:
"Fiam, fogadd ezt a rózsafüzért és mutasd be a világnak.
Imádkozza minden ember az Én drága Vérem ellen elkövetett bűnök folytonos jóvátételeként..."
"E rózsafüzér imádkozásáért nagy csodákat fogok művelni." (1997. március 15.)
"Gyermekeim! Ez a rózsafüzér egyesíti a Szent Fiam szenvedésével
és Szent Vérével kapcsolatos összes ájtatosságot." (a Szűzanya szavai 1997 jan.29)

  Az Úr Jézus ígéretei azoknak, akik a Szent Vér rózsafüzért tisztelettel imádkozzák:
 1. Ígérem, hogy aki ezt a rózsafüzért imádkozza, az ördögi támadásoktól megvédem.
 2. Öt érzékszervét egészségben megőrzöm.
 3. A hirtelen haláltól megóvom.
 4. Halála előtt 12 órával inni fogja Szent Véremet, és enni fogja Szent Testemet.
 5. Halála előtt 24 órával megmutatom neki öt Szent Sebemet,
  hogy ezáltal mély bűnbánatot érezzen bűnei fölött, és teljesen tudatában legyen azoknak.
 6. Aki e rózsafüzért kilencedként végzi, megkapja, amit kér, imái meghallgatásra találnak.
 7. Sok csodát fogok művelni e rózsafüzér által.
 8. Lerombolok általa minden titkos (istenellenes) társaságot és irgalmammal sok lelket szabadítok ki a fogságból.
 9. Sok lelket szabadítok ki a tisztítótűzből.
 10. Megtanítom utamat annak, aki e rózsafüzér által tiszteli Szent Véremet.
 11. Irgalmas leszek azokhoz, akik irgalmasak Szent Sebeimhez és Véremhez.
 12. Mindazok, akik e rózsafüzér imát másokkal megismertetik, 4 év búcsút nyernek.
 
 
 
  info