rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Rózsafüzér a meghalt hívek lelkeiért (Harmincas rózsafüzér)
(háromtizedes)


FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
3 tized (3-szor 1+10 szem)A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
+ ima: Könyörögjünk!
Kérünk Uram, szabadítsd meg szolgáid és szolgálóid lelkét, hogy miután e világnak meghaltak,
neked éljenek, és amit emberi gyengeségből és gyarlóságból vétettek,
azt nagy irgalmad kegyelméből méltóztassál eltörölni, Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki hitünket növelje
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki reményünket erősítse
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki szeretetünket tökéletesítse
Zárásra:
1 Miatyánk

1. tizedre:
Nagy (önálló) szemre:
Könyörögjünk!
Úristen, te kegyelmek osztogatója, és az emberi nem boldogságának forrása.
Végtelen irgalmasságodhoz folyamodunk, hogy rokonaink, barátaink és ismerőseink lelkeit,
miután e mulandó világból elköltöztek, a boldogságos Szűz Máriának és minden szentjeidnek közbenjárására
juttassad az örök boldogságba, a te választottaidnak közösségébe. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
Ámen.
Kis szemekre (10):
1 Üdvözlégy
Zárásra:
Adj Uram örök nyugodalmat nekik.
És az örök világosság fényeskedjék nekik.
+ 1 Miatyánk

2. tizedre:
Nagy (önálló) szemre:
Könyörögjünk!
Teremtő és megváltó Istenünk! Bocsásd meg a te meghalt szolgáid és szolgálóid lelkének minden bűnét,
hogy a kiengesztelődést, amit mindig óhajtottak, a könyörgések által megnyerjék.
Ki élsz és uralkodol örökkön örökké. Ámen.
Kis szemekre (10):
1 Üdvözlégy
Zárásra:
Adj Uram örök nyugodalmat nekik.
És az örök világosság fényeskedjék nekik.
+ 1 Miatyánk

3. tizedre:
Nagy (önálló) szemre:
Könyörögjünk!
Úristen! Aki édesapánkat és édesanyánkat tisztelni parancsoltad,
irgalmazz kegyesen a mi szüleink lelkeinek, bocsásd meg bűneiket és engedd,
hogy őket az örök dicsőségnek örömeiben viszontláthassuk.
Ámen.
Kis szemekre (10):
1 Üdvözlégy
Zárásra:
Adj Uram örök nyugodalmat nekik.
És az örök világosság fényeskedjék nekik.
+ 1 Miatyánk

Keresztvetés


FORRÁS: Jánossy Gábor [szerk.]: Rózsafüzér-imakönyv. Budapest, Stella Maris Alapítvány, 2006.
 
 
 
  info