rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Szentháromság rózsafüzér (angyali olvasó)
(háromtizedes)


FELÉPÍTÉSE:
Bevezetés
3 tized (3-szor 1+10 szem)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés

Bevezetés:
1 Dicsőség
+ 1 Hiszekegy
Áldjuk az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, - dicsőítsük és magasztaljuk Őt mindörökké!
Áldott vagy Uram, az Égnek erősségében, - dicsőséges és felmagasztalt mindörökké!
+ 1 Dicsőség

Tizedekre (3):
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
Kis szemekre (10):
Szent, szent, szent a Seregek Ura, Istene.
Teljes az Ég és a Föld az Ő dicsőségével.
Áldás, fényesség, hálaadás, tisztelet, erő, erősség, hatalom, bölcsesség,
szeretet és imádás a mi Urunknak, Istenünknek, most és mindörökké!
Zárásra:
Áldjuk az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, - dicsőítsük és magasztaljuk Őt mindörökké!
Áldott vagy Uram, az Égnek erősségében, - dicsőséges és felmagasztalt mindörökké!
+ 1 Dicsőség

Záró ima:
Üdvözlégy, Mária, Atya Istennek leánya!
Üdvözlégy, Mária, Fiú Istennek Anyja!
Üdvözlégy, Mária, Szentlélek Istennek mátkája!
Üdvözlégy, Mária, a Szentháromság egy Isten temploma!
Áldott legyen a teljes és oszthatatlan Szentháromság mindörökké! Ámen.

Keresztvetés


TÖRTÉNETE:
A keresztény hagyomány szerint az angyaloktól ered ez az ima, ezért angyali olvasónak is nevezik.
Az első keresztények szerint maga Szent Mihály arkangyal, mint zarándok jelent meg közöttük
és tanította erre az imára a népet Konstantinápolyban.
Csodálatos történetek szólnak arról, ahogyan fennmaradt századokon át.
(XIII. Kelemen, XIV. Kelemen, VII. Piusz és XIV Benedek pápa ezt az olvasót,
illetve a benne foglalt imákat több értékes búcsúval látta el.)

FORRÁS: Jánossy Gábor [szerk.]: Rózsafüzér-imakönyv. Budapest, Stella Maris Alapítvány, 2006.
 
 
 
  info