rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Legszentebb Szentháromságot dicsőítő rózsafüzér
(öttizedes)


FELÉPÍTÉSE:
Bevezetés (1+3 szem)
5 tized (5-ször 1+10 szem)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek, felajánlom magamat egészen Tenéked.
Szívemet és lelkemet, testemet és életemet.
Neked ajánlom családomat, minden hozzám közelálló személyt
és a számomra ismeretleneket, akik Jézus Krisztusban testvéreim.
Legszentebb Szentháromság! Mindörökre áraszd ki irgalmasságod végtelen kegyelmét valamennyi gyermekedre!
Váltson meg minden lelket az Atyaisten szeretete és az Isten Bárányának Vére által.
Terjedjen ki mindörökre az egész Földre minden szívben és minden lélek­ben a Szentlélek uralma.
Így győzi le Isten Lelke végleg a gonosz szellemét. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ámen.
Kis szemekre (3):
1 Dicsőség
Zárásra:
1 Miatyánk

Tizedekre (5):
Nagy (önálló) szemre:
Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek, felajánlom magamat egészen Tenéked.
Szívemet és lelkemet, testemet és életemet.
Neked ajánlom családomat, minden hozzám közelálló személyt
és a számomra ismeretleneket, akik Jézus Krisztusban testvéreim.
Legszentebb Szentháromság! Mindörökre áraszd ki irgalmasságod végtelen kegyelmét valamennyi gyermekedre!
Váltson meg minden lelket az Atyaisten szeretete és az Isten Bárányának Vére által.
Terjedjen ki mindörökre az egész Földre minden szívben és minden lélek­ben a Szentlélek uralma.
Így győzi le Isten Lelke végleg a gonosz szellemét. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ámen.
Kis szemekre (10):
Legszentebb Szentháromság, teljes szívemből szeretlek,
- mentsd meg gyermekeidet!
Zárásra:
1 Dicsőség
+ ima: Az ég seregeinek és összes szentjének Jézus és Mária Szentséges Szívével egyesült imája
adja meg nekünk az Isten akaratához való igazodást és lelkünk üdvösségét.
Legszentebb Szentháromság, örökre kezedbe adjuk magunkat.
Ámen.

Keresztvetés


TÖRTÉNETE:
Ezt a rózsafüzért az Úr Jézus adta Jean-Marcnak, egy francia kiválasztottjának. Jézus szavai:
(ez a rózsafüzér) "minden lélek megtérésére és üdvösségére szolgáló, hatásos eszköz.
Nagy védelemben részesül, aki teljes szívből, hittel imádkozza azt.
A Szentháromság békéje árad szívébe és az ő tevékeny eszközévé válik a világban,
Isten Országának a földön való terjesztésére.
Arra kérem minden jóakaratú gyermekemet, hogy legyenek buzgóbbak az imában és az Istendicsőítésben!
Ezáltal tevékenyen járulhatnak hozzá a lelkek üdvösségéhez.
Minden alkalommal, amikor bizalommal és reménységgel fordultok Hozzám, a Legszentebb Szentháromsághoz,
a felajánlás és odaadás imájával, a lelkek sokasága menekül meg a pokoltól ezen ima által.
Minden alkalommal, amikor ezt a rózsafüzért a Legszentebb Szentháromság tiszteletére és dicsőítésére imádkozzátok
sok lélek fog a szenvedéstől megszabadulni a Földön és a tisztítótűzben is."

FORRÁS: Jánossy Gábor [szerk.]: Rózsafüzér-imakönyv. Budapest, Stella Maris Alapítvány, 2006.
 
 
 
  info