rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Rózsafüzér az angyalok tiszteletére
(kilenckilencedes)


FELÉPÍTÉSE:
(A kereszt helyén Szent Mihály érem található)
Bevezetés (1 szem)
9 kilenced (9-szer 1+9 szem)A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
(a főangyalok ünnepe: szeptember 29-e, az angyalok ünnepe: október 2-a)
Keresztvetés

Bevezetés:
1 Hiszekegy

Kilencedekre (9):
(Minden kilencednek egyetlen titka van)
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
Kis szemekre (9):
1 Üdvözlégy
+ titok
Zárásra:
1 Dicsőség

Záró ima:
Könyörögjünk.
Dicsőséges mennyei Királynő, az angyalok magasságos Úrnője,
Te hatalmat és megbízást kaptál Istentől, hogy a Sátán fejét széttiporjad.
Ezért alázattal kérünk Téged, küldd el nekünk segítségül mennyei seregeidet,
hogy azok a Te parancsodra és a Te hatalmad által üldözzék a pokol szellemeit,
mindenütt harcba szálljanak velük, vakmerő támadásaikat elhárítsák,
őket magukat pedig a mélységbe visszaszorítsák!
Ki olyan, mint az Isten? Szent angyalok és arkangyalok, védjetek és oltalmazzatok minket!
Jóságos, szelíd Anyánk! Szeretünk Téged, maradj reménységünk!
Istennek Szent Anyja! Küldd el nekünk szent angyalaidat,
hogy védelmezzenek minket és a gonosz szellemeket távol tartsák tőlünk!
Ámen.

Keresztvetés


FORRÁS: Jánossy Gábor [szerk.]: Rózsafüzér-imakönyv. Budapest, Stella Maris Alapítvány, 2006.
 
 
 
  info