rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia Szent László király tiszteletére (2.)
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szentséges Szűz MáriaKönyörögj érettünk!
Magyarország örökös AsszonyaKönyörögj érettünk!
 
Szent László király, Istentől választott királyKönyörögj érettünk!
Szent László király, Isten tiszteletét terjesztő királyKönyörögj érettünk!
Szent László király, a Boldogságos Szűznek kedves szolgájaKönyörögj érettünk!
Szent László király, népednek kegyes istápjaKönyörögj érettünk!
Szent László király, csendességnek szivárványaKönyörögj érettünk!
Szent László király, tisztaságnak oltalmazójaKönyörögj érettünk!
Szent László király, szerzetesek édes atyjaKönyörögj érettünk!
Szent László király, szegények táplálójaKönyörögj érettünk!
Szent László király, ügyefogyottak vigasztalójaKönyörögj érettünk!
Szent László király, szomorú szívek vidámítójaKönyörögj érettünk!
Szent László király, országodnak ragyogó napjaKönyörögj érettünk!
Szent László király, világi hiúságok (utálója) megvetőjeKönyörögj érettünk!
Szent László király, békességnek nagy szeretőjeKönyörögj érettünk!
Szent László király, tökéletes fejedelmek példaképeKönyörögj érettünk!
Szent László király, ellenségeid diadalmas legyőzőjeKönyörögj érettünk!
Szent László király, pogányok félelmeKönyörögj érettünk!
Szent László király, kegyesség királyi székeKönyörögj érettünk!
Szent László király, isteni malasztok edényeKönyörögj érettünk!
Szent László király, szentegyházak buzgó építőjeKönyörögj érettünk!
Szent László király, kolostorok gazdagítójaKönyörögj érettünk!
Szent László király, Magyarország terjesztőjeKönyörögj érettünk!
Szent László király, isteni félelem öregbítőjeKönyörögj érettünk!
Szent László király, hitvallóknak reménységeKönyörögj érettünk!
Szent László király, tudatlanok oktatójaKönyörögj érettünk!
Szent László király, erős férfiúKönyörögj érettünk!
Szent László király, Isten szíve szerint való férfiúKönyörögj érettünk!
Szent László király, Isten után járó férfiúKönyörögj érettünk!
Szent László király, Isten előtt kedves férfiúKönyörögj érettünk!
Szent László király, csodákkal felékesített méltóságKönyörögj érettünk!
Szent László király, eleven testben ábrázolt tisztaságKönyörögj érettünk!
Szent László király, vitézek példájaKönyörögj érettünk!
Szent László király, népednek áldásaKönyörögj érettünk!
Szent László király, alattvalóidnak bátorságaKönyörögj érettünk!
Szent László király, vitézeid pajzsaKönyörögj érettünk!
Szent László király, új források támasztójaKönyörögj érettünk!
Szent László király, hadaidnak kincstáraKönyörögj érettünk!
Szent László király, alázatosság követőjeKönyörögj érettünk!
Szent László király, (nyavalyák) betegségek eltávoztatójaKönyörögj érettünk!
Szent László király, világtalanok megvilágosítójaKönyörögj érettünk!
Szent László király, némák nyelvének megoldójaKönyörögj érettünk!
Szent László király, keresztények védbástyájaKönyörögj érettünk!
Szent László király, igaz hitnek terjesztőjeKönyörögj érettünk!
Szent László király, igaz tisztelőidnek pártfogójaKönyörögj érettünk!
Szent László király, angyalok boldog társaKönyörögj érettünk!
Szent László király, pátriárkák másaKönyörögj érettünk!
Szent László király, próféták tisztelőjeKönyörögj érettünk!
Szent László király, mártírok becsülőjeKönyörögj érettünk!
Szent László király, hitvallók drága köveKönyörögj érettünk!
Szent László király, szüzeknek és szüzességnek védelmezőjeKönyörögj érettünk!
Szent László király, keseredett édes hazánk
boldog és szerencsés vezérlője
Könyörögj érettünk!
Szent László király, magyar nemzet dicsőségeKönyörögj érettünk!
Szent László király, minden szentek barátjaKönyörögj érettünk!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
1 Miatyánk
1 Üdvözlégy
 
Ez az, ki az Isten előtt nagy jóságos cselekedeteket mivelt és egész szívből dicsérte az Urat,
ő esedezzék az ő népének vétkeiért.
 
Imádkozzál érettünk Szent László király!Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
 
Könyörögjünk!
Hallgasd meg Úristen, a mi alázatos könyörgésünket,
melyet a te kedves szolgádnak, Szent László királynak érdeme által
szent fölségednek bemutatunk:
adj a mi hazánknak csendes békességet és terjeszd reánk országunk régi egységét,
hogy szent fölségednek itt, e nyomorúság völgyében
egy szívvel-lélekkel szolgáljunk s a mennyekben színről színre láthassunk.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Szentekről. Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info