rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia Szent István első magyar királyról
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennybéli AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szűz Mária, Istennek Szent AnyjaKönyörögj érettünk!
Szent István, Istennek hű szolgájaKönyörögj érettünk!
Szent István, Boldogasszonynak tisztelőjeKönyörögj érettünk!
Kinek mennyországból adatott e névKönyörögj érettünk!
Kit az Isten anyja méhéből örök életre választottKönyörögj érettünk!
Kit az Isten királlyá választottKönyörögj érettünk!
Kit az Isten apostollá választottKönyörögj érettünk!
Kit az Isten szentegyháza oltalmazójává választottKönyörögj érettünk!
Kinek segítségére angyal jött mennyországbólKönyörögj érettünk!
Isten akarata szerint való királyKönyörögj érettünk!
A kereszténység terjesztőjeKönyörögj érettünk!
Pogányok megtérítőjeKönyörögj érettünk!
Az igaz hit hirdetőjeKönyörögj érettünk!
Békességnek szeretőjeKönyörögj érettünk!
Az ellened támadtak legyőzőjeKönyörögj érettünk!
Szegények atyjaKönyörögj érettünk!
Betegek segítőjeKönyörögj érettünk!
Alázatosság csodájaKönyörögj érettünk!
Békességes tűrés példájaKönyörögj érettünk!
Keresztényi szeretet formájaKönyörögj érettünk!
Ártatlanság eleven képeKönyörögj érettünk!
Fejedelmi igazság tükreKönyörögj érettünk!
IstenKönyörögj érettünk!
 
Kérünk, hogy a római katolikus hitet terjeszteni méltóztassálKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy mindnyájunknak békességet és egyességet nyerni méltóztassálKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy hazánk ellenségeinek incselkedéseit megrontani
és semmivé tenni méltóztassál
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az elszakadt felekezeteket
az igaz hit ismeretére téríteni méltóztassál
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az egyházi rendek és alattvalók közt
egyező értelmet szerezni méltóztassál
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a régi buzgóságot bennünk megújítani méltóztassálKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy fejedelmünknek győzedelmet nyerni méltóztassálKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy országodat áldani, oltalmazni és békességben tartani méltóztassálKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy mindnyájunkért esedezni méltóztassálKérünk téged, hallgass meg minket!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
1 Miatyánk
1 Üdvözlégy
 
Imádkozzál érettünk Szent István király!Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
 
Könyörögjünk!
Engedd, kérünk, mindenható Isten, hogy a Te hitvallód, Szent István,
ki e földön uralkodván szentegyházadat terjesztette, mennyben annak dicsőséges közbenjárója legyen.
A mi Urunk, Jézus Krisztus által, ki él és uralkodik az Atyával és Szentlélekkel egyetemben örökkön-örökké.
Ámen.
 
 
 
  info