rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia a Szentcsaládhoz
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennybéli AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szentséges Szűz MáriaKönyörögj érettünk!
Istennek Szent AnyjaKönyörögj érettünk!
Szüzeknek Szent SzüzeKönyörögj érettünk!
Krisztusnak Szent AnyjaKönyörögj érettünk!
Szűz Mária, Szent József jegyeseKönyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Jézust a Szentlélek által méhedbe fogadtadKönyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Szent józseffel Betlehembe mentélKönyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Jézust Szűz méhedben hordoztadKönyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Betlehemben szállást nem találtálKönyörögj érettünk!
Szűz Mária,
ki betlehemi istállóban voltál kénytelen beszállani
Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, a betlehemi istállóban Jézust szűzen szültedKönyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Jézust
a betlehemi istállóban jászolba fektetted
Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki a három szent királytól
imádtatni láttad Szent Fiadat
Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Jézust, Szent Fiadat, körülmetéltetni láttadKönyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Jézussal Egyiptomba futottálKönyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki a hosszú utazásban elfáradván
Jézussal a szamár hátára ültél
Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Egyiptomba sokat keseregtélKönyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Szent Józseftől megvigasztaltattálKönyörögj érettünk!
Szűz Mária, kinek Szent József hűségesen szolgáltKönyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Szent Józseffel esdekelve
éjjel-nappal imádkoztál
Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Szent Józseffel együtt
a kisded Jézusban gyönyörködtetek
Könyörögj érettünk!
 
Ó, Szentcsalád - Jézus, Mária, Szent JózsefSegítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Ó, Szentcsalád - Jézus, Mária, Szent JózsefSegítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Ó, Szentcsalád - Jézus, Mária, Szent JózsefSegítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
A ti áldásotok legyen rajtunk - Jézus, Mária, Szent JózsefSegítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Nektek élünk és halunk - Jézus, Mária, Szent JózsefSegítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Szívünk és lelkünk nektek ajánljuk
- Jézus, Mária, Szent József
Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Engedjetek a ti karjaitokon meghalni
- Jézus, Mária, Szent József
Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján
- Jézus, Mária, Szent József
Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Veletek örvendjünk a mennyben - Jézus, Mária, Szent JózsefSegítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján
- Jézus, Mária, Szent József
Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
A megholt híveknek engedjetek örök nyugodalmat
- Jézus, Mária, Szent József
Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
3 Miatyánk
3 Üdvözlégy
 
Uram, hallgasd meg könyörgéseinket és a mi kiáltásaink jussanak elődbe! Ámen.
 
Könyörögjünk!
Alázattal és legmélyebb buzgósággal üdvözlünk, köszöntünk titeket, ó Szentcsalád, Jézus, Mária, Szent József!
Hálát adunk a teljes Szentháromság egy Istennek, hogy itt szemlélhetjük felszentelt képetek.
Ó, bár az angyalok harsány nyelvével bírhatnánk, hogy ezen hajlékban méltóképpen áldhatnánk
és magasztahatnánk titeket, ó, Szentcsalád - Jézus, Mária, Szent József!
kérünk, adjatok nekünk oly buzgó érzelmet, szívünkbe és lelkünkbe,
hogy a legforróbban szerethessünk titeket!
Add reánk szent áldásaidat ó Szentcsalád - Jézus, Mária, Szent József!
Áldj meg mindannyiunkat, akik most ezen hajlékban összejöttünk, hogy titeket méltón tisztelhessünk.
Áldd meg ó Szentcsalád a mi családjainkat, és azokat is, akik ezen ájtatosságban nem vehetnek részt,
ámbár szeretnének itt megjelenni, de a körülményeik nem engedik.
Áldd meg ezt a családot is, aki most hajlékába befogadta felszentelt képedet
és megnyitja hajléka ajtaját, hogy a hű tisztelők bejöhessenek tiszteletedre.
Áldd meg ó Szentcsalád - Jézus, Mária, Szent József a siránkozó elmaradott szegény árvákat,
akiknek már nincs senki vigasztalójuk, sem atyjuk, sem anyjuk, gyászba borult fényes csillaguk.
Ó, áldd meg Szentcsalád - Jézus, Mária, Szent József a bús szívű özvegyeket,
akiknek élettársuk a föld alatt nyugosznak, oda van minden boldogságuk,
nincsen számukra ez életben öröm, csak keserű üröm.
Áldd meg ó Szentcsalád, magyar hazánkat, főpásztorainkat és lelki atyáinkat,
áldd meg az egész kereszténységet, hogy dicsérje, magasztalja drága szent nevedet!
Végre áldj meg mindannyiunkat!
Engedd, ó Szentcsalád - Jézus, Mária, Szent József, hogy ez életpályánkon titeket tisztelhessünk,
egykor veletek a mennyei boldogságban örvendhessünk, a mennyei koronára érdemesek lehessünk.
Engedd meg ó Szentcsalád - Jézus, Mária, Szent József, hogy úgy legyen! Ámen.
Imádkozzál érettünk ó Szentcsalád - Jézus, Mária, Szent József,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire, hogy meggyógyulhassunk testben és lélekben,
a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák külöböző alkalmakra.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info