rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia Magyarországnak a hitben való egyesüléséért
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szentséges Szűz MáriaKönyörögj érettünk!
Istennek szent AnyjaKönyörögj érettünk!
Szüzeknek szent SzüzeKönyörögj érettünk!
Magyarok NagyasszonyaKönyörögj érettünk!
Magyarország oltalmazójaKönyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki a világ összes tévtanait egyedül megsemmisítedKönyörögj érettünk!
Szűz Mária, kit az Úr a kegyelem számtalan csodájával megdicsőítKönyörögj érettünk!
 
Szent Mihály, a béke angyala, az Egyház hatalmas védelmezőjeKönyörögj érettünk!
Szent Gábor, a Megváltó megtestesülésének hírnökeKönyörögj érettünk!
Szent Rafael, az üdvösség útján biztos vezérünkKönyörögj érettünk!
Mindnyájan, szent angyalok és főangyalokKönyörögjetek érettünk!
Az üdvözült lelkek összes szent karaiKönyörögjetek érettünk!
 
Keresztelő Szent JánosKönyörögj érettünk!
Szent József, az Úrnál hatalmas közbenjárónkKönyörögj érettünk!
Mindnyájan, szent pátriárkák és próféták,
akik úgy vágyakoztatok a világ Megváltója után
Könyörögjetek érettünk!
Szent Péter, Krisztus helytartója, a hitegység erős kősziklájaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, nemzetek tanítója, a keresztény hit buzgó terjesztőjeKönyörögj érettünk!
Mindnyájan, szent apostolok s az Úr Jézus tanítványai
s a keresztény hitterjesztés bátor bajnokai
Könyörögjetek érettünk!
 
Szent Adalbert püspökKönyörögj érettünk!
Szent Mór püspökKönyörögj érettünk!
Szent Gellért püspökKönyörögj érettünk!
Szent István apostoli királyKönyörögj érettünk!
Szűz Szent Imre hercegKönyörögj érettünk!
Szent László királyKönyörögj érettünk!
Szent Erzsébet asszonyKönyörögj érettünk!
Szűz Szent MargitKönyörögj érettünk!
Mindnyájan szent vértanúk, püspökök és papok,
kik hazánkban apostoli buzgalommal működtetek
Könyörögjetek érettünk!
Mindazon szentek, kik valaha hazánk földjén jártatokKönyörögjetek érettünk!
 
Isten irgalmazz nekünk!Isten irgalmazz nekünk!
Uram kegyelmezz nekünk!Uram kegyelmezz nekünk!
Isten irgalmazz nekünk!Isten irgalmazz nekünk!
Uram hallgass meg minket!Uram hallgass meg minket!
 
Hogy minket minden tévedéstől és minden bűntől megőrizni
és tévelygő testvéreink épülésére valódi jámborsággal
megajándékozni méltóztassál
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket az Egyház hű gyermekeivé
és hazánk jó polgáraivá tenni méltóztassál
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy az önzetlen hazafiak könnyeire
és vértanúink kiontott vérére tekintetni méltóztassál
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy az Egyházon kívül tévelygők szemeit felnyitni,
és nekik az igazság útját megmutatni méltóztassál
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy egész magyar hazánkat veled
és az egy, szent, katolikus és apostoli Egyházaddal egyesíteni méltóztassál
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy ez élet után mindnyájunkat az örök hazába vezetni méltóztassálKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hazánk romlásán könnyező Isten FiaKérünk Téged, hallgass meg minket!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
1 Miatyánk
1 Üdvözlégy
 
Könyörögjünk!
Népek és nemzetek Ura, magyarok Istene, kinek ítéletei igazságosak,
tervei kifürkészhetetlenek, emlékezzél meg határtalan irgalmasságodról,
mely minden művedet oly feltűnően átlengi,
és bocsásd meg, kérünk, a mi és atyáink vétkeit,
mert Te a mi Istenünk és a mi jóságos Atyánk vagy!
Mentsd meg édes hazánk népét a hamis tanítás mérgétől, az egyenetlenség és viszálykodás szellemétől;
s a tévelygőket visszavezetve Egyházadba, szüntesd meg a viszályt, és hozz reá áldást és békét.
Erre kérünk, népek és nemzetek Istene, hazánk Nagyasszonya esedezése, és érdemeiért.
A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.
 
 
 
  info