rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia a jó tanácsról nevezett Boldogságos Szűz Máriához
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szentséges Szűz MáriaKönyörögj érettünk!
Szüzeknek szent SzüzeKönyörögj érettünk!
Jó tanács AnyjaKönyörögj érettünk!
A mennyei Atyának leányaKönyörögj érettünk!
Fiúistennek AnyjaKönyörögj érettünk!
Szentlélek arájaKönyörögj érettünk!
Szentháromság templomaKönyörögj érettünk!
A mennyei paradicsom ÚrnőjeKönyörögj érettünk!
Kegyelmek osztogatójaKönyörögj érettünk!
Mennyország ajtajaKönyörögj érettünk!
Angyalok királynőjeKönyörögj érettünk!
Pátriárkák ékességeKönyörögj érettünk!
Próféták dicsőségeKönyörögj érettünk!
Apostolok (nagy) tanácsadójaKönyörögj érettünk!
Vértanúk tanácsadójaKönyörögj érettünk!
Hitvallók tanácsadójaKönyörögj érettünk!
Szüzek tanácsadójaKönyörögj érettünk!
Minden szentek tanácsadójaKönyörögj érettünk!
Szorongatottak tanácsadójaKönyörögj érettünk!
Özvegyek és árvák tanácsadójaKönyörögj érettünk!
Betegek tanácsadójaKönyörögj érettünk!
Szomorúak és foglyok tanácsadójaKönyörögj érettünk!
Szegények tanácsadójaKönyörögj érettünk!
Szükségben lévők tanácsadójaKönyörögj érettünk!
Minden veszélyben tanácsadóKönyörögj érettünk!
Megtérő bűnösök tanácsadójaKönyörögj érettünk!
Haldoklók tanácsadójaKönyörögj érettünk!
Minden ügyeinkebn és szükségeinkbenKönyörögj érettünk!
Minden veszélyben és szerencsétlenségbenKönyörögj érettünk!
Minden vállalásunkban és dolgainkbanKönyörögj érettünk!
Minden keresztben és szenvedésbenKönyörögj érettünk!
Minden aggódásainkbanKönyörögj érettünk!
Minden kételyeinkben és szorongattatásainkbanKönyörögj érettünk!
Üdvösségünk dolgábanKönyörögj érettünk!
Betegségeinkebn és gyarlóságainkbanKönyörögj érettünk!
A kísértések és megpróbáltatások idejénKönyörögj érettünk!
Halálunk órájánKönyörögj érettünk!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk jó tanács Anyja!Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
 
Könyörögjünk!
Urunk, Jézus Krisztus, a mennyei Atyának Fia,
ki a szeplőtelen Szűz Máriát édesanyádnak elfogadtad, és az ő szűzi testéből való
csodálatos fogantatásod és születésed által, őt az emberiség Anyjává rendelted,
és minket méltatlanokat, az ő gyermekeivé tettél: Add kegyelmesen,
hogy az ő hathatós közbenjárása által minden ügyeinkebn és viszontagságainkban
az ő anyai tanácsát, vigasztalását és segítségét tapasztaljuk,
sugallatait kövessük, és egyedül téged szeressünk és dicsérjünk
most itt a földön és ott az örökkévalóságban.
Ámen.

+ 3 Üdvözlégy


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Boldogságos Szent Szűz Tiszteletére.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info