rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Az alázatosság litániája
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
A hűtlenségtőlMents meg, Uram, minket!
A tisztátalanságtólMents meg, Uram, minket!
A hiúságtólMents meg, Uram, minket!
A kevélységtőlMents meg, Uram, minket!
A gőgtőlMents meg, Uram, minket!
A gyávaságtólMents meg, Uram, minket!
A keményszívűségtőlMents meg, Uram, minket!
A lelki gazdagságtólMents meg, Uram, minket!
A földi gazdagságtólMents meg, Uram, minket!
A gúnyolódástólMents meg, Uram, minket!
Az ítélkezéstőlMents meg, Uram, minket!
A kényelemszeretettőlMents meg, Uram, minket!
ÖnmagunktólMents meg, Uram, minket!
Az önzéstőlMents meg, Uram, minket!
Sugallataid elhanyagolásátólMents meg, Uram, minket!
 
A vágytól, hogy elismerjenekMents meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy szeressenekMents meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy tiszteljenekMents meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy megbecsüljenekMents meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy megértsenekMents meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy irigyeljenekMents meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy csodáljanakMents meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy sikeres legyekMents meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy gondtalan legyekMents meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy népszerű legyekMents meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy kiváló legyekMents meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy társaim legyenekMents meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy eredményes legyekMents meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy tanácsomat kérjékMents meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy dicsőséget nyerjekMents meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy hatalmat kapjakMents meg, Uram, minket!
 
A félelemtől, hogy megaláznakMents meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy megvetnekMents meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy kigúnyolnakMents meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy elárulnakMents meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy kihasználnakMents meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy cserbenhagynakMents meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy egyedül hagynakMents meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy lenéznekMents meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy megítélnekMents meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy megszólnakMents meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy bántalmaznakMents meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy megrágalmaznakMents meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy sikertelen leszekMents meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy kifosztott leszekMents meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy nevetséges leszekMents meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy szegény leszekMents meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy kiszolgáltatott leszekMents meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy elhagyatott leszekMents meg, Uram, minket!
 
Engedd, Jézus, akarnom, hogy másokat jobban szeressenek, mint engemHallgass meg, kérlek!
Engedd, Jézus, akarnom, hogy másokat jobban becsüljenek, mint engemHallgass meg, kérlek!
Engedd, Jézus, akarnom, hogy másoknak hasznát vegyék,
értékeljék, engem pedig mellőzzenek
Hallgass meg, kérlek!
Engedd, Jézus, akarnom, hogy mások sikeresebbek legyenek;
s ha sikertelenséget adsz nekem, el tudjam viselni
Hallgass meg, kérlek!
Engedd, Jézus, akarnom, hogy akár a magam szemében is
megvetett legyek, csak te szeress engem
Hallgass meg, kérlek!
 
Add, kérlek, hogy mindig az legyek, és azzá legyek, aminek teremtettélHallgass meg, kérlek!
Add, kérlek, hogy egyedül a te tetszésedre törekedjem,
s az emberek tetszését vagy nemtetszését figyelmen kívül hagyjam
Hallgass meg, kérlek!
Add, kérlek, hogy egyedül a te keresztedben lássam az erőt és az eredményességetHallgass meg, kérlek!
Add, kérlek, hogy magamtól teljesen megszabaduljak és mindent neked adjakHallgass meg, kérlek!
Add, kérlek, hogy minden moccanásom irántad való szeretetből történjen,
hogy mindent, érted, általad és benned viseljek el és tegyek meg
Hallgass meg, kérlek!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
1 Miatyánk
 
Könyörögjünk!
Úristen! Te, aki felgyújtottad bennem a Te szent Kereszted oktalansága és gyakorlata iránti vágyat,
tedd teljessé bennem azt, amire most még vágyakozom.
Tégy engem egészen kicsinnyé, szegénnyé, szelíddé, alázatossá, tisztává, hűségessé,
egyszerűvé és engedelmessé! Tégy mindenben a Te akaratod szerint valóvá.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

Fogj engem, Uram, szavamon!


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák külöböző alkalmakra.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info