rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia a Szentlélekről
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szentlélek, Te az Atyának és Fiúnak közös szereteteIrgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te az Atyának és Fiúnak közös boldogságaIrgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a Megtestesülés titkának eszközlőjeIrgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a Szeplőtelen Szűznek isteni JegyeseIrgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te Jézus Krisztus művének folytatója és megkoronázójaIrgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te az Anyaszentegyház kormányosaIrgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a Szentatya tévmentességének őreIrgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te az isteni kegyelem napjaIrgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a megszentelő és segítő kegyelem osztogatójaIrgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te az isteni erények és ajándékok adományozójaIrgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te az értelem és tudomány LelkeIrgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a bölcsesség és jótanács LelkeIrgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a jámborság és isteni félelem LelkeIrgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te az erősség LelkeIrgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te minden erény felvirágoztatójaIrgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a tökéletesség mestereIrgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te az angyalok örömeIrgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a pátriarkák reménységeIrgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a próféták ihletőjeIrgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te az apostolok tanítójaIrgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a vértanúk szilárdságaIrgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a hitvallók erejeIrgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a szüzek tisztaságaIrgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a Szentek egységének aranykapcsaIrgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a bűnök megbocsátójaIrgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a test feltámasztójaIrgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te az örök élet fénye s boldogságaIrgalmazz nekünk!
 
Légy irgalmas!Kegyelmezz nekünk Szentlélek!
Légy irgalmas!Hallgass meg minket Szentlélek!
 
Minden hitbeli tévedéstőlMents meg minket ó Szentlélek!
Minden vétektőlMents meg minket ó Szentlélek!
A kevélység szellemétőlMents meg minket ó Szentlélek!
A tisztátalanság szellemétőlMents meg minket ó Szentlélek!
A szeretetlenség szellemétőlMents meg minket ó Szentlélek!
A hamisság és kétszínűség szellemétőlMents meg minket ó Szentlélek!
Az engedetlenség szellemétőlMents meg minket ó Szentlélek!
A Te sugallataid megvetésétőlMents meg minket ó Szentlélek!
A megismert igazság elleni tusakodástólMents meg minket ó Szentlélek!
Az isteni irgalomba vetett vakmerő bizakodástólMents meg minket ó Szentlélek!
Az isteni irgalom elvesztésének hiedelmétőlMents meg minket ó Szentlélek!
A megátalkodottságtól s töredelmetlenségtőlMents meg minket ó Szentlélek!
A hirtelen s boldogtalan haláltólMents meg minket ó Szentlélek!
Az örök kárhozattólMents meg minket ó Szentlélek!
Az Atyától és Fiútól való örök származásod általMents meg minket ó Szentlélek!
A kegyelem teljessége által, melyet Szűz Máriával közöltélMents meg minket ó Szentlélek!
A szentség mérhetetlen mélysége által,
mellyel a Boldogságos Szüzet az Ige megtestesülésénél betöltötted
Ments meg minket ó Szentlélek!
Látható lejöveteled által az Úr Jézus megkeresztelésénélMents meg minket ó Szentlélek!
Üdvöt hozó lejöveteled által az apostolokra és tanítványokraMents meg minket ó Szentlélek!
A lelkekbe való lejöveteled általMents meg minket ó Szentlélek!
 
Mi, szegény bűnösökKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk az önismeret nagy kegyelmét megadni méltóztassálKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk az igazi alázatosság kegyelmét megadni méltóztassálKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk minden bűnünk bocsánatát megadni méltóztassálKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk a valódi jámborság adományát megadni méltóztassálKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk a Te jegyesed, a Boldogságos Szűz
mélységes ismeretét megadni méltóztassál
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk az Ő hitét megadni méltóztassálKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk az Ő bizalmát megadni méltóztassálKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk az Ő szeretetét megadni méltóztassálKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk az Ő alázatosságát megadni méltóztassálKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket az Ő összes erényeivel és érdemeivel
felékesíteni méltóztassál
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden gondolatunkat, szavunkat és cselekedetünket
Feléd irányítani méltóztassál
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy velünk az Úr Jézus mindent felülmúló ismeretét
közölni méltóztassál
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy bennünk tiszta lelket és új szívet teremteni méltóztassálKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy tőlünk, híveidtől, minden szomorúságot s kishitűséget
távol tartani méltóztassál
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy mindnyájunkat a Te szent szeretetedben megőrizni méltóztassálKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket választottaid sorába felvenni méltóztassálKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy mindnyájunkat az örök boldogságba befogadni méltóztassálKérünk Téged, hallgass meg minket!
 
VAGY
 
Mi bűnösökKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a római pápát és a püspöki kart az Egyház kormányzásában
támogatni méltóztassál
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy az Egyháznak szent papokat küldeni méltóztassálKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy az Egyház minden rendjét és tagját megszentelni méltóztassálKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a katolikus hitoktatók és tanítók munkáját megáldani méltóztassálKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a katolikus missziókat hathatósan pártfogolni méltóztassálKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a hitetleneket és tévelygőket
mielőbb Krisztus aklába terelni méltóztassál
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy tőlünk, híveidtől minden szomorúságot
és kishitűséget távol tartani méltóztassál
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy az Egyház egységét sértetlenül megőrizni méltóztassálKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden gondolatunkat és szándékunkat
a mennyeiekre irányítani méltóztassál
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy mindnyájunkat a te szent szeretetedben megőrizni méltóztassálKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy mindnyájunkat az örök boldogságba befogadni méltóztassálKérünk Téged, hallgass meg minket!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
1 Miatyánk
1 Üdvözlégy
 
Áraszd ki Lelkedet és minden életre kél.És megújítod a föld színét.
 
Könyörögjünk!
Úristen, ki híveid szívét a Szentlélek világosságával tanítottad,
add, hogy ugyanabban a Szentlélekben a helyeset megismerjük
és az Ő vigasztalásának szünet nélkül örvendjünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
Ámen.
 
VAGY
 
Könyörögjünk!
Szentlélek Úristen, kit az Úr Jézus Egyházának megígért és Pünkösd napján kegyelmesen elküldött:
légy a mi lelkünknek is állandó, kedves vendége. Őrizd meg és gyarapítsd bennünk
a te megszentelő kegyelmedet, s gyújtsd lángra szívünkben a szunnyadó isteni erényeket.
Ékesíts fel minket, a te templomaidat, hét ajándékoddal, s engedd,
hogy imádság, jó példa és apostolkodás által veled együtt hathatósan építsük
Jézus Krisztus Szívének országát. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.


FORRÁS: www.adorans.hu
Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák az Atyáról, Jézus Krisztusról és a Szentlélekről.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info