rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia a legméltóságosabb Oltáriszentségről
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennybéli AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Élő Kenyér, ki az égből szállott aláIrgalmazz nekünk!
Elrejtett Isten és ÜdvözítőIrgalmazz nekünk!
Választottak gabonájaIrgalmazz nekünk!
Szüzeket nevelő borIrgalmazz nekünk!
Csodás kenyér, királyok gyönyörűségeIrgalmazz nekünk!
Szüntelen tartó áldozatIrgalmazz nekünk!
Tiszta felajánlásIrgalmazz nekünk!
Legtisztább asztalIrgalmazz nekünk!
Angyalok eledeleIrgalmazz nekünk!
Elrejtett mannaIrgalmazz nekünk!
Isten csodáinak emlékezeteIrgalmazz nekünk!
Természetfölötti kenyérIrgalmazz nekünk!
Testté lett IgeIrgalmazz nekünk!
Velünk lakó Szent OstyaIrgalmazz nekünk!
Áldásnak KelyheIrgalmazz nekünk!
A hitnek TitkaIrgalmazz nekünk!
Magasztos, tisztelendő SzentségIrgalmazz nekünk!
Legszentebb áldozatIrgalmazz nekünk!
Engesztelő áldozat élőkért és holtakértIrgalmazz nekünk!
Mennyei gyógyszer, mely oltalmaz a bűn ellenIrgalmazz nekünk!
Minden csodák csodájaIrgalmazz nekünk!
Az Úr szenvedésének szentséges emlékezeteIrgalmazz nekünk!
Minden bőséget meghaladó ajándékIrgalmazz nekünk!
Az Isten szeretetének legnagyobb emlékeIrgalmazz nekünk!
Az isteni bőkezűség túláradásaIrgalmazz nekünk!
Szentséges és felséges titokIrgalmazz nekünk!
Halhatatlanság orvosságaIrgalmazz nekünk!
Félelmetes és éltető szentségIrgalmazz nekünk!
Az Ige mindenhatóságával testté vált kenyérIrgalmazz nekünk!
Vérontás nélkül való áldozatIrgalmazz nekünk!
Étel és vendégIrgalmazz nekünk!
Vigasztaló vendégség, melyben az angyalok szolgálnakIrgalmazz nekünk!
Kegyesség szentségeIrgalmazz nekünk!
A szeretet kötelékeIrgalmazz nekünk!
Bemutató és bemutatott ajándékIrgalmazz nekünk!
Tulajdon kútfeje minden lelki édességnekIrgalmazz nekünk!
Tiszta lelkek táplálékaIrgalmazz nekünk!
Az Úrban meghalók úti eledeleIrgalmazz nekünk!
A jövendő dicsőség zálogaIrgalmazz nekünk!
 
Isten, irgalmazz nekünk!Uram, kegyelmezz nekünk!
Isten, irgalmazz nekünk!Uram, hallgass meg minket!
 
Szent Tested és Véred méltatlan vételétőlMents meg Uram minket!
A test kívánságaitólMents meg Uram minket!
A szemek kívánságaitólMents meg Uram minket!
Az élet kevélységeitőlMents meg Uram minket!
Minden bűnalkalomtólMents meg Uram minket!
Vágyakozásod által, mellyel a Húsvétot tanítványaiddal eltölteni kívántadMents meg Uram minket!
Nagy alázatosságod által, mellyel a tanítványok lábát megmostadMents meg Uram minket!
Nagy szereteted által, mellyel ez isteni szentséget szereztedMents meg Uram minket!
Kiontott Véred által, melyet nekünk az oltáron hagytálMents meg Uram minket!
Szentséges tested öt sebe által, melyeket értünk fölvettélMents meg Uram minket!
 
Mi bűnösökKérünk téged hallgass meg minket!
Hogy e csodálatos Szentség iránti hitet,
tiszteletet és áhítatot bennünk megtartani méltóztassál
Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy a bűnök töredelmes bevallásával minket
az Oltáriszentség gyakori vételére vezetni méltóztassál
Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy minket a hitetlenségtől,
tévtanítástól és a szív vakságától megőrizni méltóztassál
Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy minket az örök élet vendégségébe vezérelni méltóztassálKérünk téged hallgass meg minket!
Hogy halálunk óráján ezzel a mennyei úti eledellel
bátorítani és erősíteni méltóztassál
Kérünk téged hallgass meg minket!
Jézus, Istennek fiaKérünk téged hallgass meg minket!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneitKegyelmezz nekünk, Uram!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneitHallgass meg minket, Uram!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneitIrgalmazz nekünk, Uram!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
1 Miatyánk
1 Üdvözlégy
 
Mennyei kenyeret adtál nekünk!Amely minden gyönyörűséggel teljes!
 
Uram, hallgasd meg könyörgésünket!És a mi kiáltásunk jusson eléd!
 
Könyörögjünk!
Isten, te a csodálatos Oltáriszentségben kínszenvedésed emlékét hagytad:
engedd, kérjük, testednek és vérednek titkait úgy tisztelnünk,
hogy megváltásodnak gyümölcsét szüntelenül érezzük.
Ki élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön örökké.
Ámen.
 
 
 
  info