rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia a Szentháromságról
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Isten, ki egy vagy lényegedbenIrgalmazz nekünk!
Isten, ki három vagy személyeidbenIrgalmazz nekünk!
Atya-, Fiú- és SzentlélekistenIrgalmazz nekünk!
Atyaisten, mindenható TeremtőnkIrgalmazz nekünk!
Fiúisten, édes ÜdvözítőnkIrgalmazz nekünk!
Szentlélekisten, életadó VigasztalónkIrgalmazz nekünk!
Végtelenül szent IstenIrgalmazz nekünk!
Szent, erős Isten, szent és halhatatlan IstenIrgalmazz nekünk!
Isten, kit az egek egei be nem fogadhatnakIrgalmazz nekünk!
Isten, kitől, kiben és ki által mindenek vannakIrgalmazz nekünk!
Isten, kiben élünk, mozgunk és vagyunkIrgalmazz nekünk!
Isten, ki vagy, voltál és leszel mindörökkéIrgalmazz nekünk!
Isten, ki fölnyitod kezedet és mindent, mi él, eltöltesz áldássalIrgalmazz nekünk!
 
Irgalmazz nekünk!Kegyelmezz nekünk, Szentháromság!
Irgalmazz nekünk!Hallgass meg minket, Szentháromság!
 
Minden gonosztólMents meg minket, Szentháromság!
Minden bűntőlMents meg minket, Szentháromság!
Kevélységtől és csalárd önhittségtőlMents meg minket, Szentháromság!
Mértéktelenségtől és a földiekhez való bűnös ragaszkodástólMents meg minket, Szentháromság!
Hitetlenségtől és babonátólMents meg minket, Szentháromság!
Szolgálatodban való lanyhaságtólMents meg minket, Szentháromság!
Minden gondolati, szóbeli, és cselekedeti tisztátalanságtólMents meg minket, Szentháromság!
Mérhetetlen hatalmad általMents meg minket, Szentháromság!
Végtelen tudásod és bölcsességed általMents meg minket, Szentháromság!
Jóságod és szereteted gazdagsága általMents meg minket, Szentháromság!
Könyörületed és türelmed kimondhatatlan nagysága általMents meg minket, Szentháromság!
Az ítélet napjánMents meg minket, Szentháromság!
 
Mi, bűnösökKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy egyedül téged imádjunk, SzentháromságKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy egész életünkben neked híven szolgáljunkKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy szentséges nevedet soha meg ne becstelenítsükKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy szüleink, elöljáróink és feljebbvalóink iránt
tiszteletet és engedelmességet tanúsítsunk
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy se testben, se lélekben senkit meg ne károsítsunkKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy senkit meg ne csaljunk és az idegen tulajdont el ne kívánjukKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy szívünket minden tiltott gondolattól
és vágytól gondosan megőrizzük
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy testünket semmiféle bűnös cselekedettel be ne szennyezzükKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy felebarátunkat vakmerően soha meg ne ítéljük,
becsületében meg ne kisebbítsük
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy téged, háromságban egy Isten, mindenekfölött
felebarátunkat, mint önmagunkat szeressük
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy jóságod és nagy béketűrésed gazdagságát soha meg ne vessükKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy szent gondviselésed iránt
minden szenvedéseinkben bizalommal viseltessünk
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy magunkat élő, szent és kedves áldozatként
mindig neked szenteljük
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Felséges SzentháromságKérünk Téged, hallgass meg minket!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
1 Miatyánk
1 Üdvözlégy
 
Áldjuk az Atyát és a Fiút és a Szentlélekistent!Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!
Uram, hallgasd meg könyörgésemet!És kiáltásom jusson elődbe!
 
Könyörögjünk!
Mindenható örök Isten, ki megadtad szolgáidnak,
hogy az igaz hit vallásában az örök Szentháromság dicsőségét megismerjék
s a felség hatalmában az egységet imádják:
kérünk, hogy ugyanazon hit erőssége által minden viszontagságtól
folytonosan megőriztessünk.
A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák az Atyáról, Jézus Krisztusról és a Szentlélekről.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info