rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia az Isteni Gondviselésről
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Az ég és föld mindenható TeremtőjeIrgalmazz nekünk!
Láthatatlan és kifürkészhetetlen IstenIrgalmazz nekünk!
Mindenható és bölcs IstenIrgalmazz nekünk!
Hosszantűrő és irgalmas IstenIrgalmazz nekünk!
Nagyjóságú és igazságos IstenIrgalmazz nekünk!
Aki minden teremtményeden könyörülszIrgalmazz nekünk!
Aki minden élőt áldásoddal betölteszIrgalmazz nekünk!
Aki minden teremtményed fölött bölcsességgel és szeretettel uralkodolIrgalmazz nekünk!
Aki azoknak, akik téged szeretnek, mindent javukra fordítaszIrgalmazz nekünk!
Aki minden teremtményedről atyailag gondoskodszIrgalmazz nekünk!
Aki a mezők virágait ruházodIrgalmazz nekünk!
Aki hajunk szálait számon tartodIrgalmazz nekünk!
Aki minden bajt s nyomort javunkra fordítaszIrgalmazz nekünk!
Aki a keresztényi türelmet örök vígsággal jutalmazodIrgalmazz nekünk!
Isten, egyedüli vigaszunk és segítségünkIrgalmazz nekünk!
Isten, egyetlen reményünk és menedékünkIrgalmazz nekünk!
 
Isten, irgalmazz nekünk!Uram, kegyelmezz nekünk!
Isten, irgalmazz nekünk!Uram, hallgass meg minket!
 
Minden testi és lelki bajtólMents meg Uram minket!
Szolgálatodban való lanyhaságtólMents meg Uram minket!
Kegyelmed megvetésétőlMents meg Uram minket!
A te gondviselésedben való bizalmatlanságtólMents meg Uram minket!
Szent intézkedéseid ellen való zúgolódástól és elégedetlenségtőlMents meg Uram minket!
Kislelkűségtől és a szenvedésekben való türelmetlenségtőlMents meg Uram minket!
A mulandók felől való szertelen aggodalomtólMents meg Uram minket!
Adományaiddal és jótéteményeiddel való visszaéléstőlMents meg Uram minket!
Felebarátunk iránti szeretetlenségtőlMents meg Uram minket!
A szív megátalkodottságátólMents meg Uram minket!
ÉhínségtőlMents meg Uram minket!
Háborútól és ragályos betegségtőlMents meg Uram minket!
A rettenetes ítélettőlMents meg Uram minket!
 
Mi bűnösökKérünk téged hallgass meg minket!
Hogy nekünk kegyelmezz és bűneinket megbocsássadKérünk téged hallgass meg minket!
Hogy isteni gondviselésedben mindig bízzunkKérünk téged hallgass meg minket!
Hogy a szerencse elbizakodottá, a szerencsétlenség bizalmatlanokká
és türelmetlenekké ne tegyen
Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy magunkat minden rendelésednek gyermekileg alávessükKérünk téged hallgass meg minket!
Hogy szent nevedet állandóan magasztaljukKérünk téged hallgass meg minket!
Hogy legyen meg a te szent akaratodKérünk téged hallgass meg minket!
Hogy nekünk mindazt megadjad, amire naponta szükségünk vanKérünk téged hallgass meg minket!
Hogy szomorúságunk idején nekünk vigaszodat és segítségedet küldjedKérünk téged hallgass meg minket!
Hogy a viszontagságok között minket megerősíts,
és az erény útjára vezess
Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy a megpróbáltatások életünk megjobbítására vezessenekKérünk téged hallgass meg minket!
Hogy fáradozásunkat megáldjadKérünk téged hallgass meg minket!
Hogy nekünk az ideiglenes szenvedésekért örökkévaló javaidat adjadKérünk téged hallgass meg minket!
Hogy Egyházi és világi elöljáróinkat
a bölcsesség és jámborság szellemével eltöltsd
Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy jótevőinket örök javaiddal megjutalmazdKérünk téged hallgass meg minket!
Hogy minden szenvedőn könyörüljKérünk téged hallgass meg minket!
Hogy a megholt híveknek örök nyugodalmat adjKérünk téged hallgass meg minket!
Hogy isteni gondviselésedet egykor az égben
örökké dicsérhessük és magasztalhassuk
Kérünk téged hallgass meg minket!
Szeretet IsteneKérünk téged hallgass meg minket!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneitKegyelmezz nekünk, Uram!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneitHallgass meg minket, Uram!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneitIrgalmazz nekünk, Uram!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
1 Miatyánk
1 Üdvözlégy
 
Legyen áldott az Úr neve!Most és mindörökkön-örökké!
 
Könyörögjünk!
Istenünk, te gondviselő intézkedéseidben mindent a javunkra fordítasz.
Gyermeki bizalommal kérünk, hogy távolíts el tőlünk mindent ami ártalmas,
és add meg nekünk mindazt, ami üdvös. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák az Atyáról, Jézus Krisztusról és a Szentlélekről.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info