rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Kilenced a Csodás Érem Szűz Máriájához
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Első nap
Az első jelenés
Keresztvetés

Kezdésre
Őszinte bűnbánat felindítása
3x:
Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Elmélkedés
Labouré Szent Katalin egész életében Isten akaratát kereste.
Imádsága, munkája, Isten- és emberszeretete a nehézségek ellenére is benső örömmel, békével töltötte el.
Szenté akart lenni, s ezért volt nyitott a szíve, hogy különleges módon is találkozzon a Szűzanyával.
A mi életünk is boldog, örömteli élet lehet, ha követjük Katalin példáját,
imádkozunk, szentségekhez járulunk, teljesítjük kötelességeinket
és törekszünk az Isten- és emberszeretetre.
Ezt a boldogságot a világ soha nem adhatja meg.
Labouré Szent Katalint őrangyala vezette a Szent Szűzhöz.
Őrzőangyalunk bennünket is kísér és támogat Istenhez vezető utunkon.
Hallgassunk suggalataira, hiszen ő is Isten akaratának teljesítésére sürget.

Zárásra
3x:
Üdvözlégy
+ Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Szentséges Szűz Mária, hiszem és vallom szent és szeplőtelen fogantatásodat.
Tisztaságos Szent Szűz, szeplőtelen fogantatásod és dicsőséges kiválasztásod által Isten Fiának anyja lettél.
Esd ki számomra szeretett Fiadtól az igazi alázat, a tiszta szeretet,
a hűséges engedelmesség és az Istennek való osztatlan szívű önátadás kegyelmét.
Könyörögd ki számomra, hogy egész életemben megismerjem és betöltsem Isten akaratát,
hiszen csak így tisztelhetem Őt igazán és így dicsérhetem szívből szent nevét.
Drága Szűzanyám, könyörögd ki nekem ezt az isteni kegyelmet most és örökre!
Irgalmas közbenjárásodért örök hála és dicséret illet Téged, Szűzanyám.
Ámen.

Második nap
Mária könnyei
Keresztvetés

Kezdésre
Őszinte bűnbánat felindítása
3x:
Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Elmélkedés
Az utóbbi idők Mária-jelenései közül szinte mindegyik utal a Szűzanya könnyeire.
Mária édesanyai szívvel szeret bennünket. Siratja a bűnösöket, mert megsértik szent Fia, Jézus szívét;
megvetik a keresztet és üldözik Krisztus követőit. Siratja Krisztus Testének, az Egyháznak sebeit.
Bízzuk rá magunkat s Szűzanya együttérző, anyai szívére, kérjük Őt, hogy járjon közben értünk, bűnösökért.
Kérjük Őt, segítsen nekünk, hogy ne ítéljük el a bűnöst, de soha ne értsünk egyet a bűnnel.
Imádkozzunk Vele együtt a bűnösök megtéréséért, önmagunkért is, s átélhetjük anyai vigasztalását.

Zárásra
3x:
Üdvözlégy
+ Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Szentséges Szűz Mária, hiszem és vallom szent és szeplőtelen fogantatásodat.
Tisztaságos Szent Szűz, szeplőtelen fogantatásod és dicsőséges kiválasztásod által Isten Fiának anyja lettél.
Esd ki számomra szeretett Fiadtól az igazi alázat, a tiszta szeretet,
a hűséges engedelmesség és az Istennek való osztatlan szívű önátadás kegyelmét.
Könyörögd ki számomra, hogy egész életemben megismerjem és betöltsem Isten akaratát,
hiszen csak így tisztelhetem Őt igazán és így dicsérhetem szívből szent nevét.
Drága Szűzanyám, könyörögd ki nekem ezt az isteni kegyelmet most és örökre!
Irgalmas közbenjárásodért örök hála és dicséret illet Téged, Szűzanyám.
Ámen.

Harmadik nap
Oltalmazónk, Mária
Keresztvetés

Kezdésre
Őszinte bűnbánat felindítása
3x:
Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Elmélkedés
A szeplőtelen Szűzanyát az Egyház mindig oltalmazónknak, menedékünknek, pártfogónknak nevezte.
A Szűzanya megígérte Katalin nővérnek:
"Veletek maradok. Soha nem veszítelek el benneteket szemem elől.
Bőséges kegyelmet könyörgök ki számotokra Szent Fiam szívétől."
Bízzunk ígéretében, Ő Jézushoz akar vezetni bennünket!
Bízzuk édesanyai szívére gondjainkat, családunkat, barátainkat, közösségeinket, hazánkat, az egész egyházat!
Kérjük őt bizalommal, hiszen Ő meglátja szükségünket, ugyanúgy,
ahogy a kánai menyegzőn észrevette, hogy "nincs boruk".
Nekünk is ugyanazt mondja, amit akkor a szolgáknak:
tegyünk meg mindent, amit Jézus mond nekünk a lelkiismeretünk, az egyház, a körülmények szavával.
Szűz Mária, Isten anyja könyörögj érettünk, akik hozzád menekszünk!

Zárásra
3x:
Üdvözlégy
+ Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Szentséges Szűz Mária, hiszem és vallom szent és szeplőtelen fogantatásodat.
Tisztaságos Szent Szűz, szeplőtelen fogantatásod és dicsőséges kiválasztásod által Isten Fiának anyja lettél.
Esd ki számomra szeretett Fiadtól az igazi alázat, a tiszta szeretet,
a hűséges engedelmesség és az Istennek való osztatlan szívű önátadás kegyelmét.
Könyörögd ki számomra, hogy egész életemben megismerjem és betöltsem Isten akaratát,
hiszen csak így tisztelhetem Őt igazán és így dicsérhetem szívből szent nevét.
Drága Szűzanyám, könyörögd ki nekem ezt az isteni kegyelmet most és örökre!
Irgalmas közbenjárásodért örök hála és dicséret illet Téged, Szűzanyám.
Ámen.

Negyedik nap
A második jelenés
Keresztvetés

Kezdésre
Őszinte bűnbánat felindítása
3x:
Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Elmélkedés
1830. november 27-én a Szűzanya sugárzó szépségében jelent meg Labouré Szent Katalinnak.
A Szent Szűz a földgolyón állt, széttiporta a gonosz kígyó fejét.
Mária szépségéből erő sugárzik. Ő "a napba öltözött asszony", a gonosz felett diadalt arató Megváltó édesanyja.
A gonosz nem győzhet végleg a jó fölött; a bűn, a hazugság, a gyűlölet nem mindenható.
Bízzunk a Jó, a Szeretet, az Igazság győzelmében, még ha pillanatnyilag úgy is tűnik, evilágban vesztésre áll.
Isten Anyja járjon közben értünk, hogy el ne veszítsük bizalmunkat, reményünket,
s másoknak is tovább tudjuk adni az örömhírt: Jézus Krisztus a győztes. Ő legyőzte a bűnt és a halált.

Zárásra
3x:
Üdvözlégy
+ Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Szentséges Szűz Mária, hiszem és vallom szent és szeplőtelen fogantatásodat.
Tisztaságos Szent Szűz, szeplőtelen fogantatásod és dicsőséges kiválasztásod által Isten Fiának anyja lettél.
Esd ki számomra szeretett Fiadtól az igazi alázat, a tiszta szeretet,
a hűséges engedelmesség és az Istennek való osztatlan szívű önátadás kegyelmét.
Könyörögd ki számomra, hogy egész életemben megismerjem és betöltsem Isten akaratát,
hiszen csak így tisztelhetem Őt igazán és így dicsérhetem szívből szent nevét.
Drága Szűzanyám, könyörögd ki nekem ezt az isteni kegyelmet most és örökre!
Irgalmas közbenjárásodért örök hála és dicséret illet Téged, Szűzanyám.
Ámen.

Litánia Jézus Szent Szívéről

Ötödik nap
Mária keze
Keresztvetés

Kezdésre
Őszinte bűnbánat felindítása
3x:
Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Elmélkedés
Labouré Szent Katalin látta, hogy Mária kezéből fénylő sugarak áradnak. A Szűzanya ezt mondta:
"Ezek a sugarak jelentik a kegyelmet, amelyet mindazokra árasztok, akik az Érmet bizalommal hordják."
A kegyelmet el is kell fogadnunk, ehhez nyitottságra és alázatra van szükségünk.
Ne engedjük, hogy hiábavaló legyen számunkra a kegyelem.
Isten szüntelenül megajándékoz bennünket szeretetével, minden percünk a kegyelem csodája.
Imádkozzunk állhatatosan nyitott, befogadó szívvel, s higgyünk abban is,
hogy Mária, a szeplőtelen Szűzanya velünk együtt könyörög az Úrhoz.

Zárásra
3x:
Üdvözlégy
+ Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Szentséges Szűz Mária, hiszem és vallom szent és szeplőtelen fogantatásodat.
Tisztaságos Szent Szűz, szeplőtelen fogantatásod és dicsőséges kiválasztásod által Isten Fiának anyja lettél.
Esd ki számomra szeretett Fiadtól az igazi alázat, a tiszta szeretet,
a hűséges engedelmesség és az Istennek való osztatlan szívű önátadás kegyelmét.
Könyörögd ki számomra, hogy egész életemben megismerjem és betöltsem Isten akaratát,
hiszen csak így tisztelhetem Őt igazán és így dicsérhetem szívből szent nevét.
Drága Szűzanyám, könyörögd ki nekem ezt az isteni kegyelmet most és örökre!
Irgalmas közbenjárásodért örök hála és dicséret illet Téged, Szűzanyám.
Ámen.

Hatodik nap
A Csodás Érem Máriája
Keresztvetés

Kezdésre
Őszinte bűnbánat felindítása
3x:
Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Elmélkedés
Labouré Szent Katalin sugárzó fénykoszorúban látta Máriát.
A Szűzanya jóságosan mosolygott, tizenkét csillag koronázta.
Akkor bízta meg Katalint nővért, hogy veressen érmet az "égi" mintára, s megígérte,
hogy mindazokra, akik bizalommal és szeretettel hordják, számtalan kegyelmet áraszt.
A Csodásérem jel, s mivel emberek vagyunk, szükségünk van jelekre.
Az imádság pedig, amit az Érem viselői mondanak mindennap, segítség, hogy egyre mélyüljön imaéletünk.
Kérjük a Boldogasszonyt, hogy segítsen imádkozni, álljon mellettünk nehéz pillanatainkban.
Kérjük őt, védelmezzen meg a legnagyobb veszélyek közepette is,
óvjon meg minden rossztól, és segítsen, hogy kitartsunk a jóban.

Zárásra
3x:
Üdvözlégy
+ Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Szentséges Szűz Mária, hiszem és vallom szent és szeplőtelen fogantatásodat.
Tisztaságos Szent Szűz, szeplőtelen fogantatásod és dicsőséges kiválasztásod által Isten Fiának anyja lettél.
Esd ki számomra szeretett Fiadtól az igazi alázat, a tiszta szeretet,
a hűséges engedelmesség és az Istennek való osztatlan szívű önátadás kegyelmét.
Könyörögd ki számomra, hogy egész életemben megismerjem és betöltsem Isten akaratát,
hiszen csak így tisztelhetem Őt igazán és így dicsérhetem szívből szent nevét.
Drága Szűzanyám, könyörögd ki nekem ezt az isteni kegyelmet most és örökre!
Irgalmas közbenjárásodért örök hála és dicséret illet Téged, Szűzanyám.
Ámen.

Hetedik nap
Mária, szószólónk és menedékünk
Keresztvetés

Kezdésre
Őszinte bűnbánat felindítása
3x:
Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Elmélkedés
Jézus boldognak mondja mindazokat, akik hallgatják Isten Igéjét.
Mária, a boldogságos Szűz nemcsak hallgatta, hanem be is fogadta az Igét, magát a második Isteni Személyt, Jézust.
Minden ember közül ő áll a legközelebb Jézushoz, és ő a mi édesanyánk, szószólónk, menedékünk.
Bátran forduljunk hozzá akár a következő imával, akár saját szavainkkal:
"Szépséges Szűzanya, szeplőtelen Úrnőnk, fölséges királynőnk,
Te légy szószólóm, menedékem, mentsváram e földön, oltalmazóm, erősségem életemben és halálomban!
Te vagy szívem öröme, mennybéli reménységem!
Maradj velem a próbatételek és a kísértés idején; vezess el szent Fiadhoz, Jézushoz. Ámen."
(Grignion Szent Lajos nyomán)

Zárásra
3x:
Üdvözlégy
+ Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Szentséges Szűz Mária, hiszem és vallom szent és szeplőtelen fogantatásodat.
Tisztaságos Szent Szűz, szeplőtelen fogantatásod és dicsőséges kiválasztásod által Isten Fiának anyja lettél.
Esd ki számomra szeretett Fiadtól az igazi alázat, a tiszta szeretet,
a hűséges engedelmesség és az Istennek való osztatlan szívű önátadás kegyelmét.
Könyörögd ki számomra, hogy egész életemben megismerjem és betöltsem Isten akaratát,
hiszen csak így tisztelhetem Őt igazán és így dicsérhetem szívből szent nevét.
Drága Szűzanyám, könyörögd ki nekem ezt az isteni kegyelmet most és örökre!
Irgalmas közbenjárásodért örök hála és dicséret illet Téged, Szűzanyám.
Ámen.

Nyolcadik nap
Mária, a kegyelmek kiesdője
Keresztvetés

Kezdésre
Őszinte bűnbánat felindítása
3x:
Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Elmélkedés
Nagyon sokan tapasztalták már a Boldogságos Szűz közbenjárását.
Labouré Szent Katalin, amikor elvesztette édesanyját, arra kérte a Szűzanyát, hogy ő legyen az édesanyja.
Minden bizonnyal Mária segítette őt, hogy növekedjék hitben, szeretetben, kedvességben.
A Szűzanya segített Katalinnak, hogy megtalálja a hivatását, s megvalósítsa Isten akaratát az életében.
A szeplőtelen Szűzanya segít nekünk, hogy felismerjük és elfogadjuk Isten akaratát az életünkben.
Segít, hogy ne zárjuk be szívünket a kegyelem indításai előtt. Kérjük őt bizalommal:
Szeplőtelen Szűzanyánk, segíts, hogy a kezedből áradó fénylő sugarak megvilágosítsák értelmemet,
és így egyre inkább megismerjem Isten jóságát.
Segíts, hogy szívemben napról napra növekedjen a hit, a remény és a szeretet! Ámen.

Zárásra
3x:
Üdvözlégy
+ Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Szentséges Szűz Mária, hiszem és vallom szent és szeplőtelen fogantatásodat.
Tisztaságos Szent Szűz, szeplőtelen fogantatásod és dicsőséges kiválasztásod által Isten Fiának anyja lettél.
Esd ki számomra szeretett Fiadtól az igazi alázat, a tiszta szeretet,
a hűséges engedelmesség és az Istennek való osztatlan szívű önátadás kegyelmét.
Könyörögd ki számomra, hogy egész életemben megismerjem és betöltsem Isten akaratát,
hiszen csak így tisztelhetem Őt igazán és így dicsérhetem szívből szent nevét.
Drága Szűzanyám, könyörögd ki nekem ezt az isteni kegyelmet most és örökre!
Irgalmas közbenjárásodért örök hála és dicséret illet Téged, Szűzanyám.
Ámen.

Kilencedik nap
Máriával Jézus Krisztus keresztje alatt
Keresztvetés

Kezdésre
Őszinte bűnbánat felindítása
3x:
Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Elmélkedés
A tanítványok közül Jézus keresztje alatt csak János állt ott az asszonyokkal és Jézus anyjával, Máriával.
Körülöttük pedig ott voltak a római katonák, a kíváncsiak, a gyűlölködők, akik látni akarták Krisztus halálát.
Az emberiség legsötétebb pillanatai voltak ezek, mégis jelen volt benne a szeretet, az odaadás.
Jézus ebben z utolsó pillanatban is ajándékoz. Rábízza Jánost Máriára, és Máriát Jánosra.
"Íme, a te anyád. Íme, a te fiad." Mindannyiunknak édesanyát adott ebben a pillanatban,
minden elkövetkező nemzedéknek megadta ezekkel a szavakkal, hogy a Szűzanya gyermekei lehessenek.
Kérjük gyermeki bizalommal a Boldogságos Szűzanyát:
Szeplőtelen Szűz, Isten Anyja, Mária! Segíts, hogy a keresztet a győzelem jelenként ismerjem fel életemben.
Segíts, hogy ez a jel kössön össze veled és Szent Fiaddal!
Esd ki nekem a kegyelmet és az erőt, hogy melletted állhassak szent Fiad keresztje alatt,
s mindvégig állhatatosan kitartsak a jóban, a mindennapi küzdelemben, amíg e földön feladatom van. Ámen.

Zárásra
3x:
Üdvözlégy
+ Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Szentséges Szűz Mária, hiszem és vallom szent és szeplőtelen fogantatásodat.
Tisztaságos Szent Szűz, szeplőtelen fogantatásod és dicsőséges kiválasztásod által Isten Fiának anyja lettél.
Esd ki számomra szeretett Fiadtól az igazi alázat, a tiszta szeretet,
a hűséges engedelmesség és az Istennek való osztatlan szívű önátadás kegyelmét.
Könyörögd ki számomra, hogy egész életemben megismerjem és betöltsem Isten akaratát,
hiszen csak így tisztelhetem Őt igazán és így dicsérhetem szívből szent nevét.
Drága Szűzanyám, könyörögd ki nekem ezt az isteni kegyelmet most és örökre!
Irgalmas közbenjárásodért örök hála és dicséret illet Téged, Szűzanyám.
Ámen.
 
 
 
  info