Örvendetes titkok
 1. aki téged, Szent Szűz, az eredeti bűntől megóvott
 2. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál
 3. akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál
 4. akit te, Szent Szűz a világra szültél
 5. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál
 6. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál

  Fájdalmas titkok
 1. aki érettünk vérrel verítékezett
 2. akit érettünk megostoroztak
 3. akit érettünk tövissel koronáztak
 4. aki érettünk a keresztet hordozta
 5. akit érettünk keresztre feszítettek
 6. akit téged, Szent Szűz, a kereszten anyánkul adott

  Dicsőséges titkok
 1. aki a halálból feltámadott
 2. aki a mennybe fölment
 3. aki nekünk a Szentlelket elküldötte
 4. aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett
 5. aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott
 6. aki téged, Szent Szűz, Kármel Ékességévé
  és Királynőjévé rendelt

  Világosságos titkok
 1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett
 2. aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét
 3. aki meghirdette Isten országát
 4. aki a Tábor-hegyen megmutatta isteni dicsőségét
 5. aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát
 6. aki a szeretet parancsát hagyta ránk