1.
Istennek kedves szentjei, akik a szelídség által lettetek érdemesek arra,
hogy a megígért országot elnyerjétek, könyörögjetek értünk,
hogy a keresztény önmegtagadás által minden ellenségünknek megbocsássunk,
s így mi is bűneink bocsánatát elnyerhessük Istentől.

2.
Istennek kedves szentjei, akik komoly bűnbánattal érdemeltétek ki a mennyei vigasztalást,
könyörögjetek értünk, hogy oly mértékben meg tudjuk bánni bűneinket földi életünkben,
hogy ne kelljen félnünk a túlvilági büntetéstől.

3.
Istennek kedves szentjei, akik az igazságot éhezve és szomjazva
az örökké tartó örömökkel teljesen ki lettetek elégítve, könyörögjetek értünk,
hogy a mennyekbe kívánkozva ne is várjunk teljes kielégítést itt a földön.

4.
Istennek kedves szentjei, akik az irgalmasság cselekedeteit gyakorolva az Istennél irgalmat találtatok,
könyörögjetek értünk, hogy mi is az Istenért szeressük felebarátainkat,
és ezáltal az Istennél irgalmat találjunk.

5.
Istennek kedves szentjei, akik a szív tisztaságát annyira becsültétek,
hogy miatta Isten színe látására jutottatok, könyörögjetek értünk,
hogy a legkisebb bűnöktől is óvakodjunk, és ezáltal halálunk után
minél előbb Isten színe látására juthassunk.

6.
Istennek kedves szentjei, akik a bűnösökért könyörögve,
Istent engesztelve méltók lettetek arra, hogy Isten fiainak neveztessetek,
könyörögjetek értünk, hogy sem mi, sem hozzátartozóink ne legyünk Istennek ellenségei,
hanem igazi bűnbánattal a mennyekbe juthassunk.