rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Jézus-ima (Szív-ima)
(végtelenített olvasó)


FELÉPÍTÉSE:
33, 50, vagy 100 szemből álló, általában csuklón viselhető végtelenített olvasón imádkozhatjuk


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!


TÖRTÉNETE:
"...szüntelen kell imádkozni és nem szabad belefáradni." (Lk 18,1)
Krisztus Urunk éjszakákat virrasztott át imádságban.
Nekünk is meghagyta: "Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül..." (Lk 21,36)!
Ez a parancs az Apostol leveleiben is visszatér: "Imádkozzatok szüntelenül!" (1Tessz 5,17)
De hogyan lehet szüntelenül imádkozni? A mindennapi élet sok gondja-baja nem hagy erre időt!
Erre feleltek az első századok keresztény remetéi, akik azt ajánlották,
hogy mondjunk egy-egy rövid fohászt napközben, sokszor.
Ezzel teljesítjük a szüntelen imádkozás parancsát.
Remete Szent Antal tanítványa, Ammonász apát ezt ajánlotta:
"Legyen szívedben mindig a vámos fohásza:
Isten, irgalmazz nekem bűnösnek! (Lk 18,13) És így üdvösségre találsz."
Ebből, és a jerikói vak fohászából (Lk 18,38) alakult ki a Jézus-ima.
Ezt az első századokban kialakult imát ma is rendszeresen imádkozzák
a görög katolikus és a görögkeleti egyházakban.
Ezt az imádságot sajátságos imafüzérrel ismételgetik Keleten a szerzetesek és a hívek is.
A Jézus-ima füzére általában 33 szemből álló "végtelenített" füzér (a szemek között kis hézaggal),
melyet a szerzetes, pap vagy hívő a csuklóján szokott hordani.
(Az imafüzér 50 ill. 100 szemes változatban is ismert.)
Ezt az imát, melyet "Szív-imának" is szoktak nevezni, nevezhetjük a rózsafüzér korai formájának.
Ezt a rövid imát szívünk mélyéből mondhatjuk az élet mindenféle helyzetében:
munka közben, ha sétálunk az utcán, szabadidőnkben, villamoson, buszon, a kísértés perceiben,
ha nehéz helyzetbe kerülünk, ha döntenünk kell, ha választ kell adnunk egy súlyos kérdésre,
de akkor is, ha elmélkedünk, ha "csak" az Istent akarjuk dicsőíteni.

FORRÁS: Jánossy Gábor [szerk.]: Rózsafüzér-imakönyv. Budapest, Stella Maris Alapítvány, 2006.

Az olvasóról és az imáról további részletek olvashatók a Terebess Ázsia Lexikonban.

Érdekes párhuzam, hogy míg a keleti kereszténységben ez az ima terjedt el,
nyugaton Jézus 1931-ben Lengyelországban,
a plocki kolostorban megjelent Szent Fausztina nővérnek, és többek között ezt kérte:

"Forduljatok hozzám így:
Irgalmas Jézus, bízunk benned, irgalmazz nekünk és az egész világnak!"

FORRÁS: katolikusok.hu
 
 
 
  info