rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
A szabadulás rózsafüzére
(öttizedes)


FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés
5 tized (5-ször 1+10 szem)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés

Kezdő ima:
Uram, Jézus, megbocsátást kérünk minden bűnünkre.
Kérjük a Te nevedben, hogy Isten, az Atya küldje el nekünk Szentlelkét,
töltse be szívünket a Te igéd kinyilvánításának ajándékával, a szabadulás rózsafüzére által.
Kérünk, Úr Jézus, hogy a Te hatalmad nyilvánuljon meg a mi életünkben
és Te tégy csodákat és gyógyulásokat ezen hitbéli ima által,
ami nem több, mint a Te igéd kinyilvánítása.
Ámen. Alleluja!

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Úr Jézus, Te azt mondtad:
"Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek." (Jn 8,36).
Ezzel a bizalommal fordulok (FORDULUNK) Hozzád!

Tizedekre (5):
Nagy (önálló) szemre:
Ha Jézus megszabadít (MINKET), akkor valóban szabad leszek (SZABADOK LESZÜNK).
vagy
Ha Jézus megszabadítja a családomat ("Józsefet", a férjemet, a gyermekemet stb.),
akkor a családom ("József", a férjem, a gyermekem stb.) valóban szabad lesz.
Kis szemekre (10):
Jézus, könyörülj rajtam (RAJTUNK)
vagy
Jézus, könyörülj családomon, "Józsefen", férjemen, vagy gyermekemen stb.!

Jézus, gyógyíts meg engem (MINKET)
vagy
Jézus, gyógyítsd meg családomat, "Józsefet", férjemet, vagy gyermekemet stb.!

Jézus, ments meg engem (MINKET)
vagy
mentsd meg családomat, "Józsefet", férjemet, vagy gyermekemet stb.!

Jézus, szabadíts meg engem (MINKET)
vagy
Jézus, szabadítsd meg családomat, "Józsefet", férjemet vagy gyermekemet stb.!

Záró ima:
Salve Regina

magyar fordítás:
Üdvözlégy, Királynő, irgalmasság Anyja, életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy!
Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai. Hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből.
Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, és a számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust,
méhednek áldott gyümölcsét, ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária! Ámen.

Miután befejezed a teljes szabadulás rózsafüzérét, adj hálát Jézusnak az áldásokért,
melyekkel elhalmozott téged és azokat, akikért közbenjársz.

Keresztvetés


TÖRTÉNETE:
Regis és Mad'sa Castro az Úr Jézustól kapott hívást arra, hogy a rózsafüzér szemeire új módon imádkozzanak.
 
 
 
  info