rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Magyarság öt seb titka rózsafüzér
(ötötödös)


FELÉPÍTÉSE:
Kettős kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
5 ötöd (5-ször 1 érem a magyarság történelméhez igazodó személyekkel+5 szem)A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés

Kettős keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
1. (piros) kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki Szent Péter hivatala (pápaság) által hitünket növelje
2. (fehér) kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki az Apostoli Kereszttel és a Keresztáldozattal (szentmise) reményünket erősítse
3. (zöld) kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki szeretetünket a Regnum Marianumban tökéletesítse,
hogy "úgy szeressünk, ahogy Ő szeretett minket"
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Ötödökre (5):
(Minden ötödnek egyetlen titka van)
Éremre:
1 Miatyánk
Kis szemekre (5):
1 Üdvözlégy
+ titok
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Záró ima:
Magnificat (Lk1,47-55):
Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát:
Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek,
mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas:
ő, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.

Csodát művelt erős karjával:
a kevélykedőket széjjelszórta, hatalmasokat elűzött trónjukról,
kicsinyeket pedig felmagasztalt;
az éhezőket minden jóval betölti,
a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.

Gondjába vette gyermekét, Izraelt:
megemlékezett irgalmáról,
melyet atyáinknak hajdan megígért,
Ábrahámnak és utódainak mindörökké.

+ 1 Dicsőség

Keresztvetés


TÖRTÉNETE:
A magyarság 1920. június 4-én Trianonban (első pénteken, abban az évben Jézus Szíve ünnepén) öt sebet kapott,
5 országrészt választottak le róla. Ez az öt seb az engesztelő magyarságot a keresztre feszített Úrhoz tette hasonlóvá.
Ezzel összecseng a magyarság öt hivatása, melyeket az öt titok foglal magába.

FORRÁS: Jánossy Gábor [szerk.]: Rózsafüzér-imakönyv. Budapest, Stella Maris Alapítvány, 2006.
 
 
 
  info