rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Rózsafüzérke Jézus Szent Szívéről
(háromtizedes)


FELÉPÍTÉSE:
3 tized (3-szor 1+10 szem)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
(elsőpénteken)
Keresztvetés

Tizedekre (3):
Nagy (önálló) szemre:
Krisztus lelke, szentelj meg engem,
Krisztus vére, erősíts meg engem,
Krisztus oldalából folyó vér, tisztíts meg engem,
édes Jézusom, hallgass meg engem,
a te szent sebeidbe rejts el engem,
Tőled elszakadni ne hagyj engem,
a gonosz ellenségtől oltalmazz engem,
halálom óráján fogadj be engem,
boldogságodban részesíts engem,
hogy a szentekkel téged örökké
dicsérhesselek. Ámen.
+ 1 Dicsőség
Kis szemekre (10):
Üdvözlégy Jézusnak isteni szent szíve, tele vagy kegyelemmel, egy veled a Fiú Isten;
áldott vagy te minden szívek között és áldott a benne égő szeretetnek tüze.
- Szentséges Szűz Mária! Az isteni szívnek édes anyja, könyörögj érettünk,
hogy a szeretet által mi is őbenne éljünk és haljunk. Ámen.

Zárásra:
1 Dicsőség

Záró ima:
Könyörögjünk.
Én édes Istenem! Engedd, hogy Jézus isteni szent szívének tiszteletére végezve ájtatosságomat,
ugyanezen szent szívnek érdeméből a mennyei boldogság örömébe eljuthassak.
Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
Ámen.

Keresztvetés
 
 
 
  info