rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Jézus Szent Szívének tisztelete
 
Szentségimádás alatt Jézus Alacoque Szent Margit-Mária vizitációs nővérnek ezt monda:
"Isteni szívem annyira szereti az embereket és téged kiváltképpen,
hogy szeretetének tüzét már nem zárhatja magába."
A fiatal apáca befogadta a látomásokat, és jezsuita gyóntatója segítségével értelmezte és továbbadta őket.
A nővérnek három éven keresztül (1673-1675) voltak látomásai Jézus Szívével kapcsolatban.
  Jézus Szent Szíve tisztelőinek tizenkét ígéretet adott:
 1. Megadom nekik mindazokat a kegyelmeket, amelyekre állapotuk szerint szükségük van.
 2. Családjukban békességet szerzek.
 3. Megvigasztalom őket szenvedéseikben.
 4. Biztos menedékük leszek életükben, de főleg haláluk óráján.
 5. Minden vállalkozásukat megáldom.
 6. A bűnösök Szívemben az irgalom forrására és végtelen óceánjára találnak.
 7. A lanyha lelkek buzgókká válnak.
 8. A buzgó lelkek még nagyobb tökéletességre emelkednek.
 9. Megáldom a házakat, amelyekben Szent Szívem képét kifüggesztik és tisztelik.
 10. A papoknak olyan erőt adok, hogy a legmegrögzöttebb bűnösöket is megtérítik.
 11. Akik ezt az ájtatosságot terjesztik, azok nevét Szívembe írom és onnan soha ki nem törlöm.
 12. Akik kilenc egymás után következő hónap első péntekjén megáldoznak,
  azoknak megadom a végső bűnbánat kegyelmét.

A tisztelet módja lehet a felajánlás: magunkat Jézus Szívébe ajánljuk, hogy szerinte való emberek legyünk.
A tisztelet fontos formája a rendszeres gyónás (havonta, elsőpénteken) és a gyakori szentáldozás.

Mindennapi imádság Jézus Szívéhez
Jézus Szentséges Szíve, a mai napon Tebenned, a Te kegyelmedben akarok élni, benne megmaradni, akármi történik is.
Tarts távol a bűntől, és erősítsd akaratomat, hogy ügyelni tudjak érzékeimre, képzeletemre és szívemre.
Segíts, hogy megszabaduljak bűnre vezető hibáimtól. Kérlek, add meg ezt nekem a Szeplőtelen Szűzanya által.
 
 
 
  info