rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Jézus Krisztus Szentséges Öt Sebének koronája
(ötötödös)


FELÉPÍTÉSE:
Bevezetés (3 szem - a Szentháromság tiszteletére)
5 ötöd (5-ször 1 érem + 5 szem - Jézus Öt Szent Sebe tiszteletére)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés

Bevezetés:
1 Hiszekegy
+ ima: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged,
-mert szent kereszted által megváltottad a világot!
+ 1 Miatyánk
1. szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki hitünket növelje
2. szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki reményünket erősítse
3. szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki szeretetünket ébressze
Zárásra:
Szűz Anyám! kérlek esengve, hathatósan vésd szívembe Szent Fiadnak sebeit.
    (Ötödök előtt:
  1. A Szent Szív tiszteletére: kérd, hogy Jézus Szent Szívében helyed legyen és Jézust és Máriát szeressed.
  2. A bal láb sebének tiszteletére: kérj bűneid fölötti töredelmes bánatot.
  3. A jobb láb sebének tiszteletére: kérj erőt az incselkedő sátán ostromai ellen.
  4. A bal kéz sebének tiszteletére: kérj isteni félelmet és az örök kárhozattól való szabadulást.
  5. A jobb kéz sebének tiszteletére: kérj örök üdvösséget.)
Ötödökre (5):
Éremre:
Kegyes Jézus! Hallgass engem, Szent Sebedbe rejts el engem.
+ 1 Miatyánk
Szemekre (5):
1 Üdvözlégy
Zárásra:
Szűz Anyám! kérlek esengve, hathatósan vésd szívembe Szent Fiadnak sebeit.

Záró ima:
Kegyes Jézusom!
Nézd, miként Noé galambja a bárkába, úgy tér az én lelkem hozzád,
mivel nyughelyet másutt sehol nem találhat.
Fogadd, szerelmes Jézusom az én lelkemet s engedd,
hogy Szentséges Szívednek Sebében bátorságban lakjon.
Ámen.

Keresztvetés
 
 
 
  info