rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Kis rózsafüzér a gyermek Jézushoz
(egytizenkettedes)


FELÉPÍTÉSE:
Bevezetés (3 kék szem - A Szent Család három személyének tiszteletére)
1 tizenketted (12 fehér szem - a mi Urunk Jézus Krisztus gyermekéveinek emlékezetére)A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés

Bevezetés:
1 Hiszekegy
Kék szemekre (3):
ima: Az Ige testté lett - és miköztünk lakozik.
+ 1 Miatyánk

Fehér szemekre (12):
(A tizenkettednek 12 titka van)
1 Üdvözlégy
+ titok
Zárásra:
3 Dicsőség

Keresztvetés


TÖRTÉNETE:
Jézus maga nyilatkoztatta ki ezt a "kis rózsafüzért" a tiszteletreméltó sarutlan kármelita nővérnek,
az Oltáriszentségről nevezett Margitnak (+1648) Franciaországban,
és azt kérte tőle, hogy ismertesse meg a hívekkel.
Jézus rendkívüli kegyelmeket ígért azoknak, akik azzal a szándékkal imádkozzák ezt a kis rózsafüzért,
hogy az istengyermekség titkát tiszteljék általa.
Ezt a rózsafüzért a Prágai Kis Jézus előtt szokták imádkozni.

FORRÁS: Jánossy Gábor [szerk.]: Rózsafüzér-imakönyv. Budapest, Stella Maris Alapítvány, 2006.
 
 
 
  info