rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Jézus rózsafüzér (2.)
(hatötödös)


FELÉPÍTÉSE:
Bevezetés
6 ötöd (6-szor 5 szem)
BefejezésA RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés

Bevezetés:
1 Hiszekegy

Ötödökre (6):
Kezdésre:
Titok
+ Rövid csendes elmélkedés a titokról
+ Titokhoz tartozó imaszándék
+ Konkrét kérés
+ Rövid spontán imádság
+ Ének
Szemekre (5):
1 Miatyánk
Zárásra:
Ó Jézus, légy a mi erőnk és menedékünk!

Befejezés:
Titok: Jézus a mennybe fölment
+ Rövid csendes elmélkedés a titokról
+ Titokhoz tartozó imaszándék: Imádkozzunk, hogy Isten akarata teljesüljön, győzedelmeskedjen!
+ Rövid spontán imádság
+ Ének
+ 3 Miatyánk
+ima: Ó Jézus, légy a mi erőnk és menedékünk!

Titok: Jézus elküldte a Földre a Szentlelket
+ Rövid csendes elmélkedés a titokról
+ Titokhoz tartozó imaszándék: Imádkozzunk, hogy a Szentlélek töltsön el bennünket!
+ 7 Dicsőség

Keresztvetés


TÖRTÉNETE:
Bosznia-Hercegovinában nagyon elterjedt ez az imádság, különösen nagyböjtben.
Régebben külön szakasz volt Jézus életének minden évéhez, amelyet a Miatyánk előtt mondtak.
Később csökkent harminchárom Miatyánkra, Hiszekegyre és még néhány hozzátett fohászra.
1983-ban egy jelenés alkalmával az egyik látnoknak, Jelena Vasiljnak a Szűzanya ajánlotta ezt az imaformát,
és hozzá "módosított" szöveget adott.
Szűz Mária a látnoktól azt kérte, hogy a titkokhoz ne tegyenek semmit hozzá,
és ne hagyjanak el belőle. Mindennek úgy kell maradnia, ahogy a kis látnoknak elmondta.
Szűz Mária kér minket arra, hogy minden titokban mélyedjünk el, és csöndben gondoljuk végig.
 
 
 
  info