rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Rózsafüzér a magzatokért

Maureen Sweeney-Kyle állítása szerint Jézus és Mária 1985 óta majdnem naponta jelentek meg neki,
és ezt a rózsafüzért a Szűzanya tanította neki 1997. október 7-én, Rózsafüzér Királynője ünnepén.

A Hortus Carmeli oldal szerkesztője kis utánajárással a következőket találta:
Maureen Sweeney-Kyle-t az általa létrehozott "Holy Love Ministries" csoporttal együtt
2009. november 11-én - a Szentszékkel egyeztetve - hivatalosan kiközösítette
a helyileg illetékes clevelandi püspök, Richard G. Lennon.
Egy ilyen kiközösítés nem a püspök magánvéleménye, hanem az Egyház hivatalos álláspontja.
Ezért mindazokra is vonatkozik, akik egy ilyen kiközösítő határozat után
nem határolják el magukat illető személy vagy csoport tanításától és tevékenységétől.
Elsősorban nem a rózsafüzér ima az oka a kiközösítésnek, hanem mert bebizonyosodott,
hogy a látomásai valótlanok és a tanítasai nem egyeztethetők össze az Egyház hitével,
és ő mégis mindezekhez - az Egyházzal szemben - ragaszkodott.

Itt olvasható angolul a "Holy Love Ministries" csoport rövid története,
amelyből kiderül, hogy Maureen Sweeney-Kyle - miközben állítólagos látomásait kapta -
otthagyta a férjét és egy másik férfihoz ment feleségül,
valamint, hogy milyen hatalmas üzlet számára ez a rózsafüzér.
Maureen Sweeney-Kyle átalakította a hagyományos rózsafüzért.
Az ő rózsafüzérének imádkozásához egy speciális rózsafüzér kell, amit külön meg kell rendelni,
ami sokszorosába került egy egyszerű rózsafüzér árának.
Állítása szerint Mária az általa ígért kegyelmeket csak azoknak adja,
akik ezt a külön megrendelt drága rózsafüzért használják.

a kiközösítő nyilatkozat (angol)
a kiközösítő nyilatkozat magyar fordítása
a kiközösítő nyilatkozatot kísérő levél (angol)
a Clevelandi Püspökség oldala
 
 
 
  info