rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia Árpád-házi Szent Margitról (2.)
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szentséges Szűz MáriaKönyörögj érettünk!
Istennek Szent AnyjaKönyörögj érettünk!
Magyarok NagyboldogasszonyaKönyörögj érettünk!
 
Árpád-házi szűz Szent MargitKönyörögj érettünk!
Szent Margit, isteni szeretettől lángoló királyleányKönyörögj érettünk!
Szent Margit, ájtatosság tündöklő csodájaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, az Oltáriszentség kiváló tisztelőjeKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a megfeszített Jézus hőslelkű jegyeseKönyörögj érettünk!
Szent Margit, az egyetértés és békesség angyalaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a testvéri szeretet és türelem rózsájaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a szelídség és alázatosság ragyogó mintaképeKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a szomorúak és aggódók angyali vigasztalójaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a szegények királyi bőkezűségű gyámolítójaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a betegek szeretetteljes ápolójaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a hazát pusztító pártütés bátor fenyítőjeKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a magyar nemzet csodásfényű drágagyöngyeKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a szüzesség elbájoló ékes liliomaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a magyarhon üdvéért vezeklő szelíd bárányKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a magyar leányok gyönyörű példaképeKönyörögj érettünk!
Szent Margit, Szent Domonkos kertjének díszes virágaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, királyi szüleidnek megmentőjeKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a magyar nemzet folyton égő áldozataKönyörögj érettünk!
Szent Margit, Magyarország föltámadásának váltságdíjaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, kit maga Szűz Mária hívott meg az égbeKönyörögj érettünk!
Szent Margit, életedben és holtod után csodákkal ékeskedő szűzKönyörögj érettünk!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk Árpád-házi szűz Szent Margit!Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
 
Könyörögjünk!
Úristen, ki a szüzességet szereted és őrzöd,
s kinek jóvoltából Margit leányod a szüzesség díszét a jócselekedetek érdemeivel egyesítette:
add meg kérünk, hogy lelkünk épségét az üdvös bűnbánat szellemével
helyrehozni képesek legyünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Szentekről. Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info