rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia Árpád-házi Szent Margitról (1.)
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennybéli AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szentséges Szűz MáriaKönyörögj érettünk!
Istennek Szent AnyjaKönyörögj érettünk!
Szüzeknek Szent SzüzeKönyörögj érettünk!
 
Árpád-házi Szent MargitKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a magyar nemzet gyöngyvirágaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, az Árpádok királyi házának ékes sarjaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, nemzetünk engesztelő áldozataKönyörögj érettünk!
Szent Margit, kit szülei még születése előtt Isten szolgálatára áldoztakKönyörögj érettünk!
Szent Margit, gyermekkorodtól Jézus arájaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, Szent Domonkos hűséges leányaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a magyar szent domonkosrend ékességeKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a szent Kereszt forró szerelmeseKönyörögj érettünk!
Szent Margit, az ima és áhítat illatos rózsájaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a szenvedő Jézus lelkes követőjeKönyörögj érettünk!
Szent Margit, az Oltáriszentség hűséges imádójaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a szegénység rendkívüli kedvelőjeKönyörögj érettünk!
Szent Margit, bámulatos önsanyargatások művelőjeKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a jámbor oktatások figyelmes hallgatójaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a szűzi tisztaság állhatatos és csodás megőrzőjeKönyörögj érettünk!
Szent Margit, az engedelmesség hűséges megtartójaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a Szűzanya buzgó tisztelőjeKönyörögj érettünk!
Szent Margit, ki a szentek példáját nagy húséggel követtedKönyörögj érettünk!
Szent Margit, ki a szegények iránt igaz részvéttel voltálKönyörögj érettünk!
Szent Margit, ki a szeretetet holtig híven megtartottadKönyörögj érettünk!
Béketűrő és jóságos Szent MargitKönyörögj érettünk!
Szent Margit, ki a betegeket odaadó hősiességgel ápoltadKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a szívek titkainak ismerőjeKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a békesség szeretője és létrehozójaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, ki a haza szerencsétlenségeit oly keservesen megsirattadKönyörögj érettünk!
Szent Margit, kit a haza belviszályai gyötrelmesen érintettekKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a szigorú szerzetesélet fényes példájaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, ki imáidban sokszor csodálatosan elragadtattálKönyörögj érettünk!
Szent Margit, ki hazánkért oly keményen vezekeltél és szüntelen sírtálKönyörögj érettünk!
Szent Margit, minden leány ragyogó példaképeKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a magyar leányok vezéreKönyörögj érettünk!
Szent Margit, kit az isteni Jegyes
már e földön sok égi ajándékkal gazdagított
Könyörögj érettünk!
Szent Margit, ki már életedben sok csodával tündököltélKönyörögj érettünk!
Szent Margit, kinek nevét a hívek áhítattal rebegtékKönyörögj érettünk!
Szent Margit, kinek orcája a halál után rendkívüli szépségben ragyogottKönyörögj érettünk!
Szent Margit, kinek holtteste mennyei illatot árasztottKönyörögj érettünk!
Szent Margit, kinek sírját Isten sok csodával dicsőítetteKönyörögj érettünk!
Szent Margit, kinek tiszteletét a magyar hívek soha el nem feledtékKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a lázbetegek hatalmas gyógyítójaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, minden testi és lelki betegség orvoslójaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a szentek kertjének megdicsőült szép virágaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, kegyes égi pártfogónkKönyörögj érettünk!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk Szent Margit!Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
 
Könyörögjünk!
Úristen, a hű lelkek jutalmazója, ki Szent Margit szűz teljes lemondását
és folytonos önmegtagadását lelki ajándékokkal és örök örömökkel ékesítetted;
add, kérünk, hogy az ő közbenjárására és példájára a test bűneit letiporjuk,
a földieket megvessük s így az örök életet elnyerhessük.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Szentekről. Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info