rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia Árpád-házi Szent Margit tiszteletére (3.)
 
Uram, irgalmazz!Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!Uram, irgalmazz!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szentséges Szűz MáriaKönyörögj érettünk!
Istennek Szent AnyjaKönyörögj érettünk!
Magyarok NagyboldogasszonyaKönyörögj érettünk!
 
Szent Margit, az Árpádok királyi házának ékes sarjaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, isteni szeretettől lángoló királyleányKönyörögj érettünk!
Szent Margit, ájtatosság tündöklő csodájaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a szent Kereszt forró szerelmeseKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a megfeszített Jézus hőslelkű jegyeseKönyörögj érettünk!
Szent Margit, az Oltáriszentség hűséges imádójaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, az egyetértés és békesség angyalaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a Szűzanya buzgó tisztelőjeKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a testvéri szeretet és türelem rózsájaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a szelídség és alázatosság ragyogó mintaképeKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a szomorúak és aggódóak angyali vigasztalójaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a betegek szeretetteljes ápolójaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, Szent Domonkos kertjének díszes virágaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, királyi szüleidnek megmentőjeKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a magyar nemzet csodásfényű drágagyöngyeKönyörögj érettünk!
Szent Margit, minden testi és lelki betegség orvoslójaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a magyar hon üdvéért vezeklő szelíd bárányKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a magyar nemzetért elégő áldozatKönyörögj érettünk!
Szent Margit, Magyarország föltámadásának váltságdíjaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, kit maga Szűz Mária hívott meg az égbeKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a szentek kertjének megdicsőült szép virágaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, életedben és holtod után csodákkal ékeskedő szűzKönyörögj érettünk!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk Árpád-házi szűz Szent Margit!Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
 
Könyörögjünk!
Úristen, ki a szüzességet szereted és őrzöd,
s kinek jóvoltából Margit leányod a szüzesség díszét a jócselekedetek érdemével egyesítette:
add meg kérünk, hogy lelkünk épségét az üdvös bűnbánat szellemével helyrehozni képesek legyünk.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.
 
 
 
  info