rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia Árpád-házi Szent Margit tiszteletére (2.)
 
Uram, irgalmazz!Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!Uram, irgalmazz!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szűz Mária, Istennek Szent AnyjaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, az engesztelés példaképeKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a vezeklés bajnokaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, hazánkért elégő áldozatKönyörögj érettünk!
Szent Margit, az Istennek tett fogadalom hűséges megtartójaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a béke kieszközlőjeKönyörögj érettünk!
Szent Margit, az evangéliumi szegénység gyakorlójaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, az alázatos szolgálat kedvelőjeKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a Megváltó iránti odaadás példaképeKönyörögj érettünk!
Szent Margit, az istenszeretet dicső liliomaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a betegekben Krisztust szemlélő ápolóKönyörögj érettünk!
Szent Margit, szüntelen imádkozó liliomszálKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a haldoklók lelki támaszaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a fájdalmakat bátran viselő szolgálólányKönyörögj érettünk!
Szent Margit, kit szülei még születése előtt
Isten szolgálatára felajánlottak
Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki tizenkét évesen tudatosan
Istennek szentelted életedet,
felajánlva hazánk megmentéséért
Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki a királyi pompánál nagyobbra tartottad
az Istennek ajánlott életet
Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki betegséged tizenharmadik napján, szombaton
szent örömben születtél az örök életre
Könyörögj érettünk!
Szent Margit, kegyes égi pártfogónkKönyörögj érettünk!
 
Hogy hazánkban a viszályok elcsituljanakKérjük közbenjárásodat!
Hogy mindig legyenek engesztelők hazánkbanKérjük közbenjárásodat!
Hogy az Istennek tett ígéretünket maradéktalanul megtartsukKérjük közbenjárásodat!
Hogy a házastársak és elváltak veszekedései,
Isten kegyelmével a megbékélés felé induljanak
Kérjük közbenjárásodat!
Hogy napi imáinkat soha el ne hagyjukKérjük közbenjárásodat!
Hogy a szegénységünk adott szintje ellen ne lázadjunkKérjük közbenjárásodat!
Hogy a haldoklók mellett szeretettel imádkozzunkKérjük közbenjárásodat!
Hogy a világ csábításai helyett Istenre tudjunk figyelniKérjük közbenjárásodat!
A papi fogadalmak megtartásáhozKérjük közbenjárásodat!
A szerzetesi fogadalmak megtartásáhozKérjük közbenjárásodat!
Az alázatos szolgálat gyakorlásáhozKérjük közbenjárásodat!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk Szent Margit!Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
 
Könyörögjünk!
Istenünk, kinek jóvoltából szolgálód, Szent Margit
a szűzi tisztaság ékességét a jócselekedetek érdemével egyesítette,
és önmagát engesztelő áldozatként néked ajánlotta, kérünk, segíts,
hogy a napi engesztelést minél többen fontosnak tartsuk és meg tudjuk élni.
Krisztus a mi Urunk által.
Ámen.
 
 
 
  info