rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia Árpád-házi Szent Margit tiszteletére (1.)
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennybéli AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szűz Mária, Istennek Szent AnyjaKönyörögj érettünk!
Árpád-házi Szűz Szent MargitKönyörögj érettünk!
Szent Margit, akit senki és semmi el nem vont Isten szeretetétőlKönyörögj érettünk!
Szent Margit, aki senkit meg nem vetettél és meg nem ítéltélKönyörögj érettünk!
Szent Margit, aki elsőként igyekeztél teljesíteni elöljáróid parancsátKönyörögj érettünk!
Szent Margit, aki Krisztus szegénységét akartad utánozniKönyörögj érettünk!
Szent Margit, aki szerzetesi fogadalmadhoz erős akarattal mindig hű maradtálKönyörögj érettünk!
Szent Margit, aki tudatosan kerested az utolsó helyetKönyörögj érettünk!
Szent Margit, aki az alázatos Jézus követője voltálKönyörögj érettünk!
Szent Margit, aki a betegek ápolásában nem kímélted magadatKönyörögj érettünk!
Szent Margit, aki mások szolgálatát mindennél előbbre helyeztedKönyörögj érettünk!
Szent Margit, akit az Eukarisztikus Jézus éltetettKönyörögj érettünk!
Szent Margit, akit Krisztus szenvedése könnyekig meghatottKönyörögj érettünk!
Szent Margit, aki közösségedben és családodban segítettél békét teremteniKönyörögj érettünk!
Szent Margit, aki megvigasztaltad a szomorkodókat és a gyászolókatKönyörögj érettünk!
Szent Margit, aki sohasem feledkeztél meg a szegényekről és a nélkülözőkrőlKönyörögj érettünk!
Szent Margit, aki a keresztények bűneiért vezekelve engeszteltélKönyörögj érettünk!
Szent Margit, aki imádságban virrasztva imádtad az UratKönyörögj érettünk!
Szent Margit, aki a szűzi tisztaság példája vagyKönyörögj érettünk!
Szent Margit, aki a betegekkel és szenvedőkkel együttéreztélKönyörögj érettünk!
Szent Margit, az Anyaszentegyház igazi leányaKönyörögj érettünk!
Szent Margit, aki a rendi szabályok megtartásában mindenkit megelőztélKönyörögj érettünk!
Szent Margit, aki megbocsátó jóságoddal és szelídségeddel
nővéreid épülésére voltál
Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki csodáiddal halálod után is sokakon segítettélKönyörögj érettünk!
Szent Margit, a domonkos nővérek magyarországi kongregációjának védőszentjeKönyörögj érettünk!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Könyörögjünk!
Istenünk, Árpád-házi Szent Margit a te kegyelmedből fonta egyb
a szűzi élet szépségét a jó cselekedetek érdemével.
Engedd, kérünk, hogy könyörgésére az üdvösséges bűnbánattal visszaszerezzük lelkünk tisztaságát.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.
 
 
 
  info